Mariager

Griseri over grænsen

Landmand Bent Villadsen i Dalbyneder syd for Mariager Fjord i Randers Kommune er kommet i klemme i en højst besynderlig miljøsag.

Mariager Kommune vil ikke have, at en landmand i Randers Kommune får lov til at udlede mere kvælstof end tilladt ifølge dens egen fortolkning af reglerne, når kvælstoffet ender i Mariager Fjord. Arkivfoto: Michael Koch

Mariager Kommune vil ikke have, at en landmand i Randers Kommune får lov til at udlede mere kvælstof end tilladt ifølge dens egen fortolkning af reglerne, når kvælstoffet ender i Mariager Fjord. Arkivfoto: Michael Koch

Randers Kommune har givet ham lov til at udvide sit svinebrug, men Mariagerfjord Kommune har klaget over afgørelsen til Miljøankenævnet, og nu tør han ikke udvide alligevel. Bondemandens marker afvander til Mariager Fjord, der er underlagt strammere miljøkrav end resten af landet. - Det er grotesk, at Mariagerfjord går over grænsen og blander sig, især når man tænker på, at jeg med udvidelsen vil forurene mindre, end jeg gør i dag, og at Randers Kommunes godkendelse er helt efter loven, siger Bent Villadsen. Omvendt mener formand for Mariagerfjord Kommunes tekniske udvalg, Preben Christensen (S), at det er dødvigtigt, at myndighederne ser på den reelle miljøbelastning. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende onsdag