Griskhed og dumhed

Ritt Bjerregaard reducerede som socialdemokratisk uddannelsesminister SU til studerende under 23 år, bare en af forældrene var pensionsberettiget.

Ritt Bjerregaard modtager nu millionbeløb fra ikke en, men flere skattebaserede pensionskasser med de venstreorienterede og fagbevægelsens sympati. Den nu nedsatte skattesats fra 63 pct. til 57 pct. sparer 77.000 for statsministeren og millionærindkomsten for 54.000 kr., annoncerer fagbevægelsens misundelige, der ikke evner selv at opnå en sådan indkomst. Med verdens højeste skattesatser er vi allerede skadet, idet mange gode hjerner ikke søger Danmark. Det vil medføre flere ledige, og de manglende skatteindkomster medfører et ringere socialsystem. Det burde fagbevægelsen kunne indse, og skattenedsættelsen er ikke en ”gave” eller gavmildhed fra regeringen, Holger Graversen. De andre nordiske velfærdssamfund har lavere skattesatser. Misundelsen og manglende solidaritetsfølelse har venstrefløjen vist ved at lade de højestbeskattede betale urimeligt, når SR-regeringen med støttepartier påførte Danmark 60 mia. kr. årligt i indvandrerudgifter, fordi disse indvandrere ikke evner at komme på arbejdsmarkedet. De 60 mia. kr. kunne solidarisk være anvendt således: 20 mia. kr. til forbedrede samfundsmæssige forhold, 20 mia. kr. til at nedsætte skatten til 50 pct., og 20 mia. til regionalt at hjælpe 1 mio. flygtninge hvert år ud af lejrene. De kommunale udgifter er steget med 1,8 pct. årligt. Den kommunale forvaltning, der er steget med 50.000 medarbejdere, trænger til en kraftig reduktion såvel i ansattes antal som den administrative ledelsesoverbygning. Arbejdsløsheden har endnu ikke nået 2001-niveauet uanset finanskrisen, og gælden ville være 100 mia. kr. større, hvis man havde fulgt S og SF's krav om større udgifter i årene før krisen. Regeringen betalte 235 mia. kr. af på gælden i stedet. Og finansministerens mægling var ikke ulovlig eller et ulovligt tilskud til privathospitalerne, idet man fik ydelserne til 90 pct. af udgifterne for samme ydelse fra de offentlige hospitaler. At man nu kan få ydelsen for 65 pct., viser jo det fornuftige i arrangementet og endnu mere, at de offentlige selv fremover vil levere ydelserne til den nedsatte sats. Men når rigsrevisionen ikke kan se perspektivet, kan man ikke forlange, at andre, herunder Holger Graversen, kan.