Lokalpolitik

Grøde i byggeriet

BRØNDERSLEV:Der er gang i byggeriet i Brønderslev. Det kunne borgmester Jens Arne Hedegaard (V) konstatere efter byrådets juni-møde. Travlheden på teknisk forvaltning er også udbredt til byrådet. Således havde byrådet flere lokalplaner på bordet, der skildrer, at der er grøde i byggeriet. Byrådet godkendte en lokalplan for Boligområde Brønderslev Sydvest. Byrådet afviste klager fra naboer om, at der ikke etableres beplantning indenfor lokalplanområdet mod indsigernes ejendomme. Naboerne gør indsigelse mod, at der ikke etableres beplantning indenfor lokalplanområdet. Ifølge den tidligere lokalplan skulle der etableres et to meter bredt beplantningsbælte mellem den nordlige side af Peter Heises Kvarter og ud mod en planlagt sti i lokalplanområdets sydvestlige ende. Beplantningsbæltet skulle sikre ejendommene mod eventuelle gener fra stiforbindelsen. Derfor indeholdt lokalplanen krav om skærmende beplantning mod naboerne udenfor lokalplanområdet. Ifølge kommunens tekniske forvaltning er kravet om beplantning udtaget af planen, da det nu planlægges, at arealet skal benyttes til boligformål. Tidligere var der lagt op til, at arealet mod naboerne i Peter Heises Kvarter tidligere kunne udnyttes til mere fritidsprægede aktiviteter. Stien mod øst til Mozartvej er taget ud af den nye lokalplan. Byrådet godkendte også en lokalplan for Boligområde Brønderslev Syd. Her er der ikke indkommet nogen indsigelser. Området ændres fra tæt-lav boligbebyggelse til åben-lav boligbebyggelse, idet det har vist sig, at der ikke er stor efterspørgsel efter tæt-lav bebyggelse, bortset fra meget bynære områder. Derudover tillades bebyggelses tage etableret med ensidig hældning og med valmede saddeltag - i forhold til saddeltag.