Grøde i erhvervslivet i Brønderslev Kommune

Engang blev der snakket tomme lokaler. Nu er det svært at finge ledige lokaler

BRØNDERSLEV:- Der er gang i erhvervslivet. Engang talte vi kun om tomme butikslokaler. Det siger Brønderslevs borgmester Jens Arne Hedegaard (V). - Nu taler vi om at finde plads til de mange, der ønsker at være en del af udviklingen i Brønderslev. - Vores gamle industriby ændrer karakter i disse år, hvor et gammelt slagteri viger pladsen for 5000 kvadratmeter butiksareal og 54 nye boliger. - Og jeg har en klar forventning om, at det nye byggeri vil pynte mere på byen, end slagteriet gjorde. Og i løbet af 2004 er der bygget mindst 9.000 nye erhvervskvadratmeter - 30.000 kvadratmeter erhvervsjord er solgt i alt. - Spaden er sat i jorden mange gange i løbet af 2004 - også private byggegrunde er der nemlig rift om. Og i 2005 tager vi første spadestik til en af de mest spændende udstykninger, der nogensinde er set i Brønderslev - nemlig Nordby-planen. Her vil vi skabe Nordjyllands mest attraktive bosætningsområde. Vi har talt om det længe, og endelig går vi nu i gang. - I 2005 tager vi også fat på byfornyelsen i Jerslev. Og her har ikke mindst borgerne spillet med i processen. Der er i det hele taget al mulig grund til at rose vores borgerforeninger for det store arbejde, de er med til at gøre for at sikre, at Brønderslevs oplandsbyer også er aktive og levende. - Byrådet er i gang med et finde den rigtige placering af et nyt og moderne plejehjem i Brønderslev by - et projekt der længe har været ønsket. På skoleområdet er vi en af de kommuner, som har valgt at prioritere skolerenoveringer højt. Og det fortsætter også i 2005. - Områderne børnepasning, skole og ældrepleje udgør tilsammen den kerneservice, som skal bevares og gerne styrkes. På trods af at økonomien er meget stram, har vi en service, vi godt kan være bekendt. - I en undersøgelse blandt nye tilflyttere fik vi også bevis for, at man ikke mindst er glad for kommunens tilbud til fritidslivet. Også her ved vi, at det er vigtigt med nye tiltag. Derfor skal kommunens borgere have indflydelse på, hvad vi i fremtiden vil satse på. Tre spændende projekter bliver sendt i høring blandt borgere og foreninger i løbet af foråret. Og jeg vil opfordre alle til at blande sig i debatten, siger Jens Arne Hedegaard -15. november underskrev vi fusionspapirerne, og konturerne af Brønderslev-Dronninglund begynder så småt at vise sig. De to byråd er enige om en ny kommune, som skal være attraktiv som bosætningskommune. Den nye kommune skal ligesom Brønderslev i dag være hverdagsrar-familiesmart og oplevelsesnær. Derfor skal de store visioner findes frem, og vi politikere skal turde have modet til at satse - det kunne f.eks. være at satse på at skabe kommunen med nordjyllands bedste folkeskole? - Vi skal styrke vores erhvervsstruktur med små og mellemstore virksomheder, som også Dronninglund er kendetegnet ved. Og den nye kommune vil have en styrke i at være et oplagt udflugtsmål for turister, som søger et alternativ til kysten. - Vores vigtigste værdier skal være åbenhed og nærdemokrati. Kommunen ejes af borgerne, som derfor har krav på at kunne kigge os over skulderen. Det gælder også i en periode, hvor en ny kommune bygges op. - Selvom jeg synes, man skal være forsigtig med alt for optimistiske nytårsfortsætter, så lover 2004 godt for fremtiden. Vi har sat en udvikling i gang, som vi vil styrke - ikke mindst i tæt samarbejde med Dronninglund, slutter Jens Arne Hedegaard.