Lokalpolitik

Grødeskæringen skal sikres

Så meget må der heller ikke spares på vandløbsvedligeholdelse

SKØRPING:Der må ikke spares så hårdt på vedligeholdelsen af de kommunale vandløb, at der bliver fare for oversvømmelser hos lodsejerne. Det kan nemlig i sidste ende blive dyrt for kommunen i ertstatninger for blandt andet ødelagte afgrøder eller skade på bygninger. Det har borgmester Børge Olsen (S) været inde at påpege over for udvalget for teknik og miljø, hvor flertallet ellers var parat til at forsøge at komme igennem 2005 med reducerede budgetter til både tilsyn og vedligeholdelse af vandløbene. Peter Riise (UP), som er medlem både af økonomiudvalget og teknisk udvalg, havde ellers foreeslået økonomiudvalget, at der blev givet en tillægsbevilling, så man kunne genoptage tilsynet i fuldt omfang. Men borgmesteren har foreslået et kompromis på 50.000 kr., som hele teknisk udvalg nu har tilsluttet sig, så man i det mindste sikrer sig den fornødne grødeskæring. - Det er et klogt kompromis, for nu sikrer vi os, at tingene bliver gjort, og vi finansierer det selv, siger formanden for teknisk udvalg, Henrik Christensen (S). På budgettet for 2005 er der sket besparelser for 100.000 kr. på landbrugstilsyn, som Miljøcenter Nordjylland tidligere har udført, og 100.000 kr. på bistand fra Hedeselskabet i sager om vandløbene.