Grøn andelskasse stormer fremad

Overskuddet mere end fordoblet i 2007

Direktør Lars Pehrson fremhæver, at Merkur har arbejdet med emner som økologi, klima og bæredygtighed i 25 år.Scanpix
Naturvidenskab 1. april 2008 10:18

KØBENHAVN: Med en vækst i indlånet på 19 procent og det hidtil største overskud i andelskassen Merkurs historie står det almennyttige pengeinstitut godt rustet til de kommende år. Merkur, der er landets største grønne almennyttige andelskasse med en klar holdning til etik og social ansvarlighed, blev i 2007 yderligere styrket. Overskuddet før skat er vokset til knap 11 millioner kroner i 2007 mod 4,6 millioner kroner i 2006. Indlånene er vokset til 770 millioner kroner i 2007 mod 647 millioner kroner i 2006, hvilket er en vækst på næsten 20 procent. Merkur, der i sin tid blev startet i Hjørring, er dermed et levedygtigt eksempel på, at der ikke behøver være modsætning mellem høj etik og god forretning. Stigningen i indlån har sikret den store vækst i udlånet til bæredygtige initiativer, som er vokset fra 522 millioner kroner i 2006 til 723 millioner kroner i 2007 - en vækst på 39 procent. Merkurs udlånsvækst er dermed sket uden at låne ekstra penge på finansmarkederne - en linje, som andelskassen ønsker at fastholde fremover. Især udlån til økologisk fødevareforædling er steget, hvilket afspejler den generelt stigende efterspørgsel efter økologiske produkter. Direktør Lars Pehrson mener, at Merkur er godt rustet til den vækst, som ventes at komme, når der de kommende år skal investeres i reduktionen af klimagasser. - Klimaudfordringen, stigende interesse for økologi og en voksende erkendelse af, at også erhvervslivet kan tage medansvar for en bæredygtig udvikling, giver Merkur vind i sejlene. Vi har store muligheder for at vise, at vi har arbejdet seriøst med disse emner i 25 år og ikke blot rider med på en ny bølge, siger Lars Pehrson. Et andet vigtigt nyt initiativ for Merkur har været introduktion af etiske investeringsbeviser. Det giver danskerne adgang til at investere i børsnoterede virksomheder, der er screenet for en lang række miljømæssige og sociale forhold. 12.000 danskere bruger i dag Merkur som bankforbindelse. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...