Grøn guide på halv tid

SKAGEN KOMMUNE: Den 1. juni går den grønne guide John Pedersen på halv tid. Skagen Miljøråd har ikke råd til en grøn guide på fuld tid, og alle er nu spændte på, hvad det kommer til at betyde for "det grønne arbejde" i Skagen Kommune. Formanden for Skagen Miljøråd, Inge Dorthea Koefoed, tør endnu ikke gisne om konsekvenserne. - Et faktum er det imidlertid, at mange af de seneste initiativer på området ikke var blevet til noget uden den lokale miljøvejleder, siger Inge Dorthea Koefoed. Den grønne guides fremtid har længe været usikker. I første omgang var John Pedersen ansat til udgangen af 2002. - Efterhånden viste der sig mulighed for at forlænge ansættelsen. Det er glædeligt, men samtidig må vi erkende, at vi ikke har råd til en grøn guide på fuld tid. Med et tilskud på 75.000 kroner fra kommunen plus øvrige midler, ser det ud til at vi kan ansætte John Pedersen på halv tid fremover, fortæller Inge Dorthea Koefoed. Skagen Miljøråd har netop holdt generalforsamling, og her redegjorde formanden for den grønne guides arbejde siden ansættelsen i april sidste år. Blandt de vigtigste og mest synlige er Hulsigprojektet og "Aalbæk i børnehøjde" samt oprydningen i Nordbyen. - Nu har kolonihavefolket travlt med deres haver, så det omfattende oprydningsarbejde holder sommerferie, konstaterer Inge Dorthea Koefoed. Fem lørdage har ejerne af kolonihaverne brugt på nedbrydning af gamle bygninger og sortering af affald. Formanden mener også, at projekt Hulsig er en succes og at der skal arbejdes videre med det. Temaer er "Banegårdspladsens forskønnelse", "Oprettelse af et kogræsserlaug", "Forsamlingshusets fremtid" og "nationalparker". Arbejdet med "Aalbæk i børnehøjde" fortsætter også. Her handler det om at skabe turistaktiviteter med naturindhold for børnefamilier. En konsekvens af den lidt anstrengte økonomi i miljørådet er, at den grønne time - en slags åbent hus en gang om ugen hos den grønne guide - er afskaffet. Byens borgere brugte ikke tilbuddet.