Grøn klage over at blive sat uden for døren

KØBENHAVN:Det er forkert, at Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ikke skal være med til at komme med bud på revision og forenkling af landbrugsloven, mener en række grønne organisationer. De håber, at fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) i 11. time skifter mening og giver de grønne organisationer plads i det hurtigtarbejdende udvalg, hun har nedsat. - Vi bør være med. Landbrug i dag er både et erhverv, hvor man producerer fødevarer, og et erhverv, hvor man i høj grad påvirker naturen. Derfor har landbrugsloven meget stor indflydelse på det åbne land. Den er vigtig for landmænd, men den er også vigtig for folk, der ønsker at nyde naturen, siger Danmarks Naturfredningsforenings direktør, Gunver Bennekou. Hun erkender dog, at det kan blive svært at nå at få indflydelse, for udvalget har påbegyndt sit arbejde og skal allerede komme med sit bud på modernisering af landbrugsloven inden den 1. juli. Det hurtigtarbejdende udvalg med Fødevareministeriets departementschef Poul Ottosen som formand har ud over embedsmænd fra en række ministerier kun deltagelse af Landbrugsraadet, Dansk Landbrug og Dansk Erhvervsgartnerforening, skriver Maskinbladet. Hverken Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet eller andre grønne organisationer er blevet indbudt til at deltage. Det har fået naturfredningsforeningen til at klage til Mariann Fischer Boel. Sammen med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfond, Fugleværnsfonden og Aage V. Jensens Fonde beder de om, at Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet kommer med i udvalget. Ministeren har endnu ikke svaret. I udvalget vil de grønne organisationer først og fremmest kæmpe for lempelser i landbrugets forkøbsret til landbrugsjord, der udbydes til salg. Det skal være lettere at købe jord til naturformål frem for til produktion. Desuden ser de gerne kravene lempet om, at landbrugsjord skal dyrkes som landbrug. Fra landbrugets side kan der ventes ønsker fra de store landbrug og især svineproducenterne om at få en mere erhvervsvenlig landbrugslov, hvor blandt andet mindre brugs fortrinsstilling til at købe mere jord afskaffes. Heroverfor står familielandbruget, der netop er indtrådt i Dansk Landbrug. Her er den udbredte holdning, at fortrinsstillingen skal bevares, og at der skal lægges loft over, hvor store landbrugsbedrifter må blive. Udvalget, hvis forslag kan blive afgørende for de ændringer, som Folketinget i sidste ende beslutter sig for, er blevet bedt om at komme med forslag til forenklinger, der skal gøre landbrugsloven mere overskuelig for landmændene og nemmere at kontrollere for myndighederne. Det skal blandt andet se på konsekvenserne af EU's landbrugspolitik, dyrkningspligten og reglerne for generationsskifte. Desuden skal udvalget se på et område, hvor det var naturligt at inddrage de grønne organisationer, nemlig på alternativ brug af landbrugsarealer til for eksempel naturgenopretning, skovrejsning og fritidsaktiviteter. Blandt de forenklinger og lempelser, som regeringen i lyset af Thor Pedersen-sagen allerede har bebudet, er et ønske om at lempe bopælspligten for folketingsmedlemmer og ministre. /ritzau/