Socialforsorg

Grøn lettelse i topskat rammer skævt

Folk på overførselsindkomster får intet ud af det, men rammes til gengæld på pengepungen, hvis de grønne afgifter sættes op

Statsminister Anders Fogh Rasmussen varslede i november på Venstres Landsmøde en grøn skattereform. Foto: Scanpix

Statsminister Anders Fogh Rasmussen varslede i november på Venstres Landsmøde en grøn skattereform. Foto: Scanpix

KØBENHAVN:Pensionister, studerende og arbejdsløse. Disse tre grupper i befolkningen får stort set nul kroner ud af lettelser i topskatten. Til gengæld kan de se frem til at skulle betale mere for at køre i bil eller for at bruge vand, gas og strøm, hvis statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) gør alvor af den grønne skattereform, som han varslede på Venstres landsmøde i midten af november. Derfor skal grupper uden for arbejdsmarkedet kompenseres, hvis regeringen vælger at lette topskatten og samtidig hæve de grønne afgifter, lyder det samstemmende fra Ældre Sagen, Danske Studerendes Fællesråd og AK-Samvirke. Det oplyser RadioNyhederne. - Hvis topskatten lettes, har det ingen indflydelse for ledige, fordi de ikke betaler topskat. Hvis man ændrer grønne afgifter og beskatning i forbindelse med trafik, vil det derimod ramme grupper på overførselsindkomster, herunder arbejdsløse, siger sekretariatsleder Torben D. Jensen fra AK Samvirke, der er interesseorganisation for 32 statsanerkendte a-kasser. Ligesom de arbejdsløse og studerende betaler ni ud af ti pensionister ikke topskat. Ved at øge personfradraget for netop disse grupper kan man undgå, at de kommer i klemme i en grøn topskattereform, foreslår Ældre Sagens økonom, Peter Halkjær: - Man kunne også sørge for, at overførselsindkomsterne, f.eks. folkepensionen, kom til at følge lønudviklingen, så den ikke som i dag gradvist sakker mere og mere agterud. Rynker i panden Også de studerende rynker panden, hvis befolkningen generelt pålægges flere udgifter for at skåne miljøet samtidig med, at grupper på overførselsindkomster ikke får del i skattelettelserne: - Så er man nødt til enten at hæve SUen eller øge personfradraget for de studerende. Ellers er de nødsaget til at arbejde mere ved siden af deres studier, og det vil gå ud over deres uddannelse, siger levevilkårsordfører Pernille Miller fra Danske Studerendes Fællesråd til RadioNyhederne. Nogenlunde samme melding lyder fra a-kasserne: - Man kan selvfølgelig hæve personfradraget og andre ting. Men det mest simple ville være at hæve dagpengesatsen, mener Torben D. Jensen. Venstre vil først komme med konkrete bud på skattereformen, når skattekommissionen fremlægger sine forslag i begyndelsen af februar, men ifølge partiets skatteordfører Torsten Schack er det ret ligetil at øge de grønne afgifter på en fordelingsmæssigt afbalanceret måde: - For eksempel ved at gøre de sidste energienheder, man bruger, dyrere end de første, så man kun rammer dem med et stort energiforbrug. Men det er nok vanskeligt at administrere. Derfor er det nok lettere at forhøje det skattefrie bundfradrag for alle indkomster, siger han til RadioNyhederne.