Grøn og sikker energi

Vi tænker måske ikke så meget over det, men vi er alle utroligt afhængige af en god og sikker energiforsyning i vores hverdag.

FREMTID:Vi tænker måske ikke så meget over det, men vi er alle utroligt afhængige af en god og sikker energiforsyning i vores hverdag. Den aktuelle energikrise mellem Rusland og Ukraine illustrerer med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at EU bliver selvforsynende af energi. EU er afhængig af import af energi, bl.a. naturgas, fra Rusland, der føres til Europa via rørledninger i Ukraine. Det betyder, at mange EU-lande fanges i striden mellem de to lande, når russerne lukker for gashanen på grund af uenighed med ukrainerne om betalingen af gasregningen. I Bulgarien har det fx betydet, at opvarmningen af boliger er standset i flere byer. EU’s energiafhængighed har altså store konsekvenser. En anden grund til, at det også er utroligt vigtigt, at vi i EU satser på at blive selvforsynende af vedvarende energi, er, at energipolitik er blevet sikkerhedspolitik. Når Europa er afhængig af energiforsyning fra bestemte regioner, som f.eks. Rusland og Mellemøsten, vil disse kunne stille politiske krav til os for at levere energi. Det kan medføre en potentielt farlig udvikling. Ved at satse på vedvarende energi og gøre EU uafhængig i energiforsyningen, reducerer vi vores afhængighed af bestemte regioner. Det er et vigtigt mål for Danmark og for EU. Samtidig afhænger Danmarks og Europas fremtidige vækst og velstand også af, om vi kan sikre vores energiforsyning til rimelige priser og på bæredygtig vis. Derfor vil vi, ved at satse på udvikling af teknologier og produktion af vedvarende energi i EU, kunne skabe øget vækst og beskæftigelse i Europa. Der ligger et kæmpe potentiale heri for Danmark, såvel som for EU. Dermed kan satsning på vedvarende energi samtidig være en del af vejen ud af finanskrisen. Danmark har faktisk allerede oplevet øget vækst og beskæftigelse på området, og det bør ikke stoppe hér. Samtidig er det vigtigt, at vi i endnu højere grad satser på forskning og videndeling i EU inden for vedvarende energi. Derved kan vi sælge videre af vores viden og teknologier til andre dele af verden og skabe yderligere vækst. Samme står vi stærkere i konkurrencen mod USA og vækstøkonomierne i Asien. Det er fremtiden, det handler om. Endelig må vi ikke glemme, at vi har en generationskontrakt – vi skal give kloden videre i en ordentlig stand til vore børn, det gælder både energiforsyningen, sikkerheden og klimaet. Derfor er det så vigtigt, at vi satser benhårdt på udvikling af teknologier og produktion inden for vedvarende energi.