Grøn patrulje skal holde ukrudt nede

Politisk ønske om at finde arbejde til borgere på ledighedsydelse

LØKKEN-VRÅ:En arbejdsgruppe undersøger lige nu muligheden for at oprette en grøn patrulje for fleksjobbere på ledighedsydelse i Løkken-Vrå Kommune. I takt med, at der er oprettet mange fleksjob i kommunen, bliver der nemlig flere og flere arbejdsløse fleksjobbere på ledighedsydelse. - Socialudvalget har drøftet, hvad man kan gøre med den store gruppe af folk, der ser ud til at blive på ledighedsydelse. Det handler om folk, der får tilkendt et fleksjob og enten ingen job finder eller bliver fyret, fortæller formand for socialudvalget Henning Jensen (S). - Vi har snakket om, hvordan den pengestrøm kan udnyttes på en positiv måde. I stedet for bare at give disse mennesker forsørgelse. Socialudvalgsformanden oplyser, at politikernes budgetfremstilling viser, at ledighedsydelsen lander på 7,5 mio. kroner om tre år. - Tallet vokser hver dag, og vi er i en beskæftigelses-situation, hvor det ikke er let at få folk med handicap ind på arbejdsmarkedet. Politikerne har bedt forvaltningen undersøge muligheden for, at der kan oprettes et ”grønt hold” til de ledige fleksjobbere. Ideen er ifølge Henning Jensen opstået, fordi teknisk udvalg samtidig har ønske om flere penge til pasning af de grønne områder. - Vi har desuden haft behov for at få en gren eller to mere på Aktivgården i Vrå. Vi har dyrket ideen med at lave en grøn patrulje, som kan holde de små bede og andre grønne områder. Teknisk forvaltning kan udpege steder, som den grønne patrulje kan passe. Men patruljen skal ikke alene bestå af fleksjobbere. Projektet kan også inddrage vores bistandklienter på Aktivgården, eller personer der skal i arbejdsprøvning. - På den måde får man en aktiv ledighedsperiode, hvor folk får de penge, de skal have - og forhåbentlig en tilfredsstilles ved at have noget at give sig til. Og vi får glæde af arbejdet. Henning Jensen understreger, at projektet skal bære i forhold til klienternes kunnen. - Når man laver et fleksjob hos en privat arbejdsgiver, tager man også udgangspunkt i personens arbejds-evne. - Det samme skal selvfølgelig være gældende i den grønne patrulje. Hvis man går med en diskusprolaps, skal man jo ikke ud på knæ og luge ukrudt. Det skal tilpasses de mennesker, der er i systemet og de kvaliteter og arbejdsevner, de har tilbage.