Grøn plan

Den europæiske transport skal være grøn.

1. april 2011 06:00

Det var hovedbudskabet, da EU's transportstrategi frem til 2020 blev præsenteret i denne uge. 60 pct. reduktion af drivhusgasser i 2050 er et ambitiøst mål, som jeg er sikker på, industrien vil tage op. Det er vigtigt, at transportsektoren bliver mere energieffektiv og nedbringer afhængigheden af fossile brændstoffer. Men kommissionen foreslår også, at godstransporter på over 300 km skal flyttes fra vej til jernbane eller vandvej. Problemet er, at der ikke er noget velfungerende indre marked for togtrafikken, så den er slet ikke konkurrencedygtig. Hvis initiativet tvinges igennem, vil det betyde, at godset skal køres ad omveje for at komme på tog eller skib i stedet for at køre godset den direkte vej med lastbil. Det er hverken effektivt eller miljøvenligt. Det vil give større effekt at udvikle alle transportformer og at satse på øget samspil mellem dem. Intelligente transportsystemer kan bidrage. Modulvogntog kender vi allerede i Danmark, og det vil også kunne udbredes til resten af EU. Jeg ser også et stort potentiale i at udvikle togsektoren, men det skal være i konkurrence med andre transportformer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...