Grøn tur på 60 km er åben

Fat cyklen eller vandrekæppen og måske også soveposen

FREDERIKSHAVN:"Den grønne tur" gennem Frederikshavns varierende natur erklæres nu officielt åben efter at kommuens vejvæsen har pudset den 60 kilometer lange rute af til den ny sæson. Ruten via offentlige veje og private fællesveje kalder dermed på mangen en cykel- eller vandretur, og tre steder på ruten også på primitiv overnatning i de opstillede bivuakker. Det komplette rutekort ligger samtidig i nyoptrykt udgave klar i stakke og bunker på Frederikshavn Turistbureau, Nordstrand Camping og Frederikshavn Rådhus. Folderen er udgivet på både dansk, engelsk og tysk. De 60 kilometer byder på oplevelse af alle former for danske landskabstyper: Morænebakker, strandenge, ådale, rimmer og dopper og litorinalandskab (stenalder). Og på landbrugslandets dyrkede marker vil de vekslende afgrøder give anledning til opfriskning af børnelærdommen om, det nu er hvede, byg eller rug, der blander sig med raps, ærter, roer og kartofler. Tre steder på ruten er opsat fugleplatform og fugletårn, og netop på denne tid boltrer store træk af småfugle og også mange rovfugle sig ved eksempelvis Vrangbæk, mens ande- og vadefugle i store flokke slår sig ned ved Elling Å. Blandt de hyppigst forekommende vadefugle kan nævnes rødben og vibe, blandt hede- og mose-fugle stor regnspove og nattergal, mens arterne af både små og store rovfugle er et kapitel helt for sig. Tre steder på ruten er der opstillet bivuakker. Det gælder Købstrupskoven og Jerup Strand, og som nyetableret til denne sæson, ved Knivholt Hovedgård. Flere steder på turen titter minder fra fortiden frem i form af gravhøje, tingsted, landsbyer, møller, herregårde og jernalderkældre. Den grønne tur i Frederikshavn Kommune blev åbnet i 1990. Brug den til at møde det danske forår på en dejlig og sund måde, lyder samtidig kommunens opfordring.