EMNER

Grønlandsk projekt støtter de stærke unge

Jens Chr. Larsen har besøgt et nyskabende socialt initiativ i Nuuk

FREDERIKSHAVN:Folketingsmedlem Jens Chr. Larsen (V) er tilbage i Understed Bakker og fordøjer indtrykkene efter en god uges ophold i den grønlandske hovedstad, Nuuk. Her var han med en delegation fra Nordisk Råds politiske midtergruppe, som han er formand for. - Formålet var at se nærmere på tre hovedemner, som vi i gruppen gerne vil arbejde mere med. Det var dels det sociale arbejde med børn og unge, det var miljøet og det var selve det politiske system i Grønland, fortæller Jens Chr. Larsen. Noget af det, der gjorde størst indtryk på ham i den nordligste del af rigsfællesskabet, var et projekt med navnet Nuuks Ungdom I Fremdrift, NUIF. - Der er som bekendt store sociale problemer med ikke mindst børn og unge i Nuuk, og jeg kunne heller ikke undgå at se både skolebørn i gaderne på tidspunkter, hvor de burde være i skole, og også helt små børn i midtbyen sent om aftenen og om natten. Ikke mindst derfor var det spændende at stifte bekendtskab med et projekt, der griber problemerne an på en grundlæggende anderledes måde, end man har gjort hidtil. NUIF-projektet blev sendt i udbud af kommunen, og det styres nu af et helt privat firma, ledet af Helene Bertelsen (der i parantes bemærket er mor til Popstars-sangerinden Julie). Den private styring gør beslutningsprocesserne hurtigere, og udgangspunktet er de unges egne ideer. - Det specielle er dels styringen, og dels det at man her har valgt at satse pengene og kræfterne på de ressource-stærke unge i stedet for de svageste grupper. Tanken er, at de stærke unge får penge og opbakning til at føre egne ideer ud i livet, det kan være for eksempel rap-konkurrencer eller sportsaktiviteter, og så kan man trække de mindre stærke til og give dem mulighed for at dyrke nogle sunde interesser, forklarer Jens Chr. Larsen. - Baggrunden er, at man under vintersportslegene Arctic Winter Games i 2002 oplevede et kolossalt frivilligt engagement blandt byens unge, og det har Helene Bertelsen så valgt at arbejde videre med. Jens Chr. Larsen og de andre deltagere på turen skulle som nævnt også lære mere om det politiske hjemmestyresystem i Grønland, lige som miljøet fik deres opmærksomhed. Gruppen mødtes blandt andet med landstingsformand Jonathan Motzfeldt og det grønlandske parti Demokraternes formand Per Bertelsen, som også er med i Nordisk Råds midtergruppe. Og de lagde ører til foredrag om den globale opvarmnings indflydelse på miljøet i Grønland. - Det, der skal ske nu, er at vi under Nordisk Råds næste møde på Ålandsøerne senere i september skal udvælge og prioritere de emner, der er vigtigst for os i gruppen. Senere har vi så mulighed for både at stille spørgsmål til de enkelte landes ministre, lige som vi kan sætte egne projekter og undersøgelser i gang, og vi kan anbefale nogle af projekter og så videre, vi selv har set. Og jeg kan da sagtens forestille mig, at vi i hvert fald vil følge NUIF-projektet tæt og se på resultaterne, for det kan vi garanteret godt lære noget af i de andre nordiske lande, mener han.