Naturvidenskab

Grønne afgifter ikke løsningen

Regeringen vil have danskerne til at bruge mindre energi, og det har fået klimaministeren til at foreslå øgede grønne afgifter på varme og strøm.

Men grønne afgifter er ikke det effektive svar på klima-udfordringerne. Regeringen burde i stedet prioritere forskning og udvikling af grøn energiteknologi, ligesom det skal gøres let og enkelt for danske familier og virksomheder at spare på energien. Danskerne hverken kan eller skal undvære deres biler, computere, tv eller tørretumblere. Det er elementer i et moderne samfund, hvor både mor og far er på arbejdsmarkedet og tiden er knap. Allerede i dag gør danskerne meget for at spare på energien. Samtidig har vi de seneste år døjet med voldsomt stigende energipriser og regeringen har tilmed hævet de grønne afgifter. Der mangler altså ikke økonomiske incitamenter til at spare på energien. Naturligvis skal Danmark bidrage til at nedbringe CO2-udledningen, og derfor skal vores vækst være bæredygtig. Vi har hidtil formået at fastholde en høj vækst uden at vores energiforbrug er steget. Skal dette fortsætte, kræver det, at regeringen øger investeringerne i grøn energi og ikke mindst i ny teknologi. Den danske vindmølleindustri er et godt eksempel på, at offentlig/privat samspil kan føre til fremgang for både miljø og erhvervsliv. Danmark skal fortsætte ad den vej, så vi kan forblive førende indenfor vedvarende energi. Der skal investeres nu, så Danmark kan få en stærk position inden for bølgeenergi, biobrændsel og andre former for vedvarende energi. Også når det gælder energilagring bør Danmark investere mere. Forsknings- og udviklingsindsatsen i brintteknologi, batteriteknologi og varmelagring skal styrkes, hvis vi skal opnå de nødvendige teknologispring. Vi skal høste de lavthængende frugter ved f,eks, at reducere energiforbruget i transport og boliger. Der skal investeres i elektrificering og udbygning af jernbanenettet, samt iværksættes demonstrationsprojekter for el- og brintbiler, der bør være afgiftsfri. Bygninger står for 40 pct. af vores energiforbrug. Her kan stadig spares meget, men det kræver, at ministeren arbejder målrettet for at sikre oplysning, kampagner og medfinansiering af energieffektivisering af boliger og byggerier. Det er tankevækkende, at Danmarks klimaminister ikke er i stand til at fremkomme med et mere ambitiøst svar på klimaudfordringen end at pålægge danske familier og erhvervsliv større økonomiske byrder. I Dansk Metal tror vi ikke på, at afgifter og begrænsninger bringer os videre. Der er behov for et nyt teknologisk tigerspring, der kan sikre, at fremgang i økonomi og beskæftigelse kan gå hånd i hånd med et rent miljø. Det er ikke den enkelte dansker, der gennem højere grønne afgifter skal betale prisen for regeringens fravalg af investeringer i forskning og udvikling i renere og mere effektiv energiproduktion.