Grønne afgifter kan nemt tjenes ind igen

En typisk familie kommer af med 1000 kr. ekstra om året

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

De ekstra afgifter på el kan hentes hjem ved at skifte fem glødepærer ud med sparepærer.Foto: Scanpix

AALBORG:De nye grønne afgifter, som er en del af regeringens forårspakke, vil rundt regnet koste en almindelig familie med et normalt forbrug 1000 kroner ekstra om året - og de penge kan hurtigt hentes ind med besparelser på energien. Det oplyser Christian Byrjalsen, civilingeniør og energirådgiver hos Energicenter Aalborg. Han har regnet på tallene, som de foreligger fra Finansministeriet på nuværende tidspunkt, og han understreger, at der er en del usikkerheder. Blandt andet ligger en del afgifter på eksempelvis brændsel til kraftvarmeværker endnu ikke fast, og de kan naturligvis påvirke el- og varmepriserne mere eller mindre. Men, som det ser ud i øjeblikket, vil el blive 7,6 øre dyrere pr. kWh, og for en typisk familie med et normalt forbrug på 4000 kWh årligt vil det svare til cirka 300 kroner ekstra om året. Fjernvarme stiger Fjernvarmen vil også stige, og det vil blive med omkring 10 procent, hvilket i Aalborg Kommune, hvor en typisk kunde bruger 450 kubikmeter om året, vil betyde en merudgift på knap 700 kroner. For rigtigt mange familier opvejes det så rigeligt af den grønne check, som regeringen også har besluttet at indføre. Den giver hver voksen 1300 kroner og hvert barn 300 kroner. Altså i alt 3200 kroner i en familie med to voksne og to børn. Dog aftrappes beløbet på checken hurtigt, hvis den enkelte voksne tjener over 360.000 kroner, for helt at forsvinde, når lønnen kommer over cirka 377.000 kroner. Og så bliver der heller ikke noget til børnene. Tag et tjek på udgifterne Ikke desto mindre er de grønne afgifter ifølge Christian Byrjalsen en god anledning for familierne til at tage et tjek på udgifterne til energi: - Hvis man skifter fem glødepærer ud med sparepærer, er der cirka 300 kroner at hente årligt, ligesom det nedbringer elregningen med 370 kroner, hvis halvdelen af turene med tørretumbleren afløses af en tørresnor. Og så vil det typisk give en lille 500 kroneseddel, hvis alle elapparater slukkes helt, når de ikke bruges, i stedet for at stå standby, nævner han. Mange familier vil også kunne spare på elregningen ved at skifte en gammel cirkulationspumpe - den der sender det varme vand rundt i radiatorerne - ud med en ny: - Det koster 3000-4000 kroner at skifte pumpen, og da besparelsen nemt løber op i 500 kroner årligt, er udskiftningen hurtigt tjent ind igen, påpeger Christian Byrjalsen. Hvad angår varmeforbruget kan man spare fem procent for hver grad, man dæmper varmen. Det svarer til en besparelse på 300 kroner, hvis man har fjernvarme i Aalborg Kommune, og cirka 850 kroner, hvis man har oliefyr. Efterisolering på loftet er også nyttigt. Hvis huset er på 100 kvadratmeter, og isoleringen øges fra 100 til 300 millimeter, giver det en årlig besparelse på varmeregningen på 600 kroner, hvis man har fjernvarme, og 1700 kroner, hvis man har oliefyr. - Og så er der også en del at hente, hvis uisolerede varmerør i bryggers eller teknikrum forsynes med rørskåle. Har man fjernvarme, sparer man 50 kroner for hver meter rør, der isoleres, mens det er 150 kroner, hvis man har oliefyr, nævner Christian Byrjalsen.