EMNER

Grønne dråbe

{ Projektet under navnet ”Gota Verde” - ”Grønne dråbe” - er etableret under EU-programmet ”Fremme af vedvarende energi og energieffektivitet i udviklingslande”. { Det samlede budget fra europæisk side er på godt 8,6 millioner kroner, hvoraf EU bistår med knap halvdelen. Holland, hvor idéen til projektet er opstået, har finansieret resten. { Der deltager hollændere, svenskere, en belgier samt en dansker i projektet. { Honduras, der er knap tre gange så stort som Danmark, rummer godt 7,1 millioner indbyggere. { I 2005 blev bruttonationalproduktet anslået til 2800 dollar per indbygger. { I 1998 raserede orkanen ”Mitch” landet og ødelagde dets økonomi. { Landet består primært af bjerge, dog med flade sletter langs kysterne.