Natur

Grønne medarbejdere på vinteruddannelse

Park og Natur vil videreuddanne ansatte for at holde på arbejdskraften

Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne vil ikke ri­si­ke­re at mang­le folk til blandt an­det ukrudts­be­kæm­pel­se. Der­for sen­des de sæ­son­an­sat­te ¿grøn­ne med­ar­bej­de­re¿ på ef­ter­ud­dan­nel­se i vin­ter­pe­rio­den.ar­kiv­fo­to: jens mor­ten

Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne vil ikke ri­si­ke­re at mang­le folk til blandt an­det ukrudts­be­kæm­pel­se. Der­for sen­des de sæ­son­an­sat­te ¿grøn­ne med­ar­bej­de­re¿ på ef­ter­ud­dan­nel­se i vin­ter­pe­rio­den.ar­kiv­fo­to: jens mor­ten

AARS:At medarbejderne ikke hænger på træerne, har Park og Natur i Vesthimmerlands Kommune måttet sande. Park og Natur har vurderet, at kommunens 14 ufaglærte sæsonansatte, som blandt andet slår græs, luger ukrudt og passer bede, sandsynligvis finder andet arbejde i løbet af vinteren. Derfor kan kommunen komme til at mangle arbejdskraft til næste sæson. Det vil Park og Natur nu komme i forkøbet. Mange af de sæsonansatte, de såkaldt "grønne medarbejdere", har værdifuld erfaring, som kommunen gerne vil fastholde. Park og Natur har derfor allieret sig med en række lokale uddannelsesinstitutioner, som omfatter Erhvervsskolerne Aars, VUC Nordjylland og AMU-Nordjylland. - Det er uddannelsesinstitutioner, som vi har gode erfaringer med, siger Carsten Agesen, som er leder af Park og Natur i Vesthimmerlands Kommune. Gennem det nye samarbejde kan de sæsonansatte medarbejdere bruge vinteren på videreuddannelse, så de ikke skal skifte job. Læs mere i NORDJYSKE lørdag.