Frederikshavn

Grønne penge til Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Nordjyllands Amt har netop uddelt første portion af tilskud fra amtets såkaldte "Grønne Pulje". Blandt andet har fonden givet støtte til Frederikshavns Grønne Fond. Penegene skal bruges til kampagnen Dig og din madpakke, en kampagne for bedre kostvaner for børn. Der ud over har Frederikshavn Kommune fået penge fra puljen til dækning af nogle af udgifterne i forbindelse med arrangementet Jordens Dag. Amtets Grønne Pulje er på 500.000 kroner og har til formål at støtte frivilligt arbejde for miljø, økologi og bæredygtig udvikling. Støtten kan for eksempel gives til private foreninger eller andre lokale kræfter, som har til formål at engagere befolkningen i at fremme en miljøvenlig og økologisk udvikling. Næste frist for ansøgning om midler fra puljen er 1. juni 2005. -ph