Brønderslev

Grønningen mangler folk til centerrådet

BRØNDERSLEV:Der er problemer med at finde frivillige til at gå ind i centerrådet i Aktivitetscentret Grønningen i Brønderslev. Når der fredag 14. februar er generalforsamling, skal der vælges tre til centerrådet. Foreløbig er der kun én kandidat. - Vi håber selvfølgelig, at der kommer flere, der gerne vil træde ind i bestyrelsen, siger Aksel Pedersen, der foreløbig er eneste kandidat til de tre poster. Der er mulighed for at melde sig på dagen. De to andre medlemmer af centerrådet, der er på valg, er Anne Birgit Nørkjær og Karen D. Pedersen, der ikke ønsker at fortsætte. Der skal også findes tre suppleanter. I alt er der syv medlemmer i centerrådet. Det er formand Verner Jensen, Anne Birgit Nørkjærm Karen Lis Jensen, Metha Pedersen, Aksel Pedersen, Gunild Mikkelsen samt Karen D. Pedersen. Suppleanterne, der blev valgt sidst, er brugt. Verner Jensen er den tredje formand på et år. Else Jensen blev valgt på sidste års generalforsamling til formandsposten, men trak sig kort tid efter. Derefter blev Svend Helledie formand, men trak sig efter et halvt år. Aage Jensen er også trådt ud af bestyrelsen. På generalforsamlingen vil Verner Jensen berette om årets gang. Aksel Pedersen siger, at det er et ret spændende arbejde. Han har været i centerrådet i to år, og var før den tid suppleant til rådet. I dag leder han edb-undervisningen i centret, ligesom han står for træværkstedet på Skolegades Skole onsdag og torsdag. Aksel Pedersen kan glæde sig over, at der er bevilget penge til ny computere - fra Spar Nord Bank og fra Rigmor Nielsens Fond. - Man skal ikke være nervøs for, at det er et hårdt arbejde at sidde i centerrådet. Man skal planlægge arrangementer, og hjælpe med at stille stole frem, fortæller Aksel Pedersen.