Elling

Grønt åndehul i værtshusgaden

FREDERIKSHAVN:Lodsgade og kvarteret omkring byens førende værtshusgade skal forvandles i løbet af efteråret og næste år. Midt i Lodsgade, ud for p-huset, bliver der et grønt åndehul, en torveplads omgivet af pergola og grønne planter. Torvet skal forsænkes og en del af trappen indgå i en vandkunst, hvorfra der strømmer vand ned over trinene. På den modsatte side af torvet er det meningen at placere en permanent scene. Jørn Anker Simonsen, teknisk forvaltning, har forestået planlægningen. Han venter, at en del torvepladsen vil blive taget i brug til udeservering fra nogle af gadens restauranter. Byens to lysfabrikker, Martin og Roblon, bidrager med utraditionel belysning af torvepladsen. Jørn Anker Simonsen fortæller, at det er meningen at arbejde med forskellige former for lys på forskellige tidspunkter, så torvet i aftenbelysning visuelt kan fremtræde helt forskelligt. Belysningen kan for eksempel ændres efter, hvordan vejret arter sig. Når omlægningen er gennemført, er det slut med parkering i Lodsgade, Amaliegade og en del Toldbodvej, som laves om til stillegader med parkeringsforbud, Vandkunsten på torvepladsen får en mindre pendant i vestenden af Lodsgade. Den lille vandkunst skal stilistisk falde i tråd med og pege hen mod den større. Kommunens tekniske udvalg har netop behandlet resultatet af licitationen over lednings- og belægningsarbejde i området. Udvalget peger på Hirtshals Entreprenørforretning, som med et tilbud på 3.5 mio. kr. var lavestbydende foran Trigon, Frederikshavn, og Bangsminde Maskinstation, Elling. Udvalget har også anmodet byrådet om at få frigivet beløb til belysning af torvet.