Lokalpolitik

Grønt er godt for øjnene, Ole

NATURKLAGER:Formanden for teknik- og miljøudvalget i Hjørrring er dybt bekymret over Danmarks Naturfredningsforenings holdning i spørgmålet om naturbevarelse. Jeg er selv medlem af foreningen og ville i givet fald selv være dybt bekymret, hvis ikke foreningen målbevidst og konsekvent forsvarede samfundets miljø-interesser. Ole Ørnbøl forlanger samarbejde og forståelse for kommunens økonomi - uden nogen særlig modydelse. Jeg har som byrådsmedlem været dybt involveret i de lokalplaner, der bredte sig ind over naturen i Bagterp og på Nestlé-grunden. Ved nærmere eftertanke synes det minimalt, hvilke indrømmelser naturen og beboerne i områderne har fået. Nu er udvalget allerede i gang med nye udstykninger i det grønne Hjørring, medens saven knurrer og øksen hugger i det dejlige naturområde ved Nestlé. Når ret skal være ret, så er teknik- og miljøudvalgets næsten skyldfri (hvis man overhovedet kan tale om ansvarsfri byrådsmedlemmer) i sagen om Nestlé. Med penge fra ministeriet udarbejdedes der en såkaldt masterplan for de gamle fabriksbygninger (en i sig selv fortjenstfuld handling), der skulle give ideer til brug af bygningerne. På en eller anden måde stod byrådet pludselig med en masterplan, der også indeholdt forslag til bebyggelse af hele området-udarbejdet af forvaltningen og uden folkelig medvirken.. Den var i sig selv en lokalplan uden de sædvanlige høringer, og planen blev kort efter brugt som salgsargument, da hele Nestlé-området skulle sælges. Det siger sig selv, at den rigtige lokalplan dels var en afskrift af masterplanen – og dels kun kunne ændres i høringsprocesssen på få punkter. Kritikken af Hjørring Kommunes håndtering af demokratiet i lokalplansager er derfor velbegrundet. Jeg har bemærket, at Ole Ørnbøl betragter udstykninger i naturområder som vigtige for kommunens økonomi. Der kan næsten ikke komme for mange efter hans opfattelse. Det skæpper i kassen. Go'nat Ole, pengene ligger i vinduet.