EMNER

Grønt er godt

Forsvarets officielle alkoholpolitik er ikke restriktiv - så længe folk kan administere det.

AALBORG:Det er i orden med et par af de grønne, men kommer man i det gule felt nærmer man sig et rødt kort. Nogenlunde sådan lyder reglerne i den officielle alkoholpolitik i forsvaret, som forsvarskommandoen står bag. Alkoholindtagelse er ikke i sig selv nogen synd, men hos forsvaret skelner man skarpt mellem brug og misbrug. Skellet sker i tre klasser, rød, gul og grøn. Rød er der, hvor folk enten kan karakteriseres som alkoholikere - hvilket kræver en lægelig diagnose - eller i hvert fald drikker så meget, at det går ud over deres arbejde. Er man først kommet derud, er målet at få personen i behandling, men samtidig kan det både gå ud over karriereforløb og måske endnu vigtigere: det kan betyde en indskrænkning i de arbejdsopgaver og det ansvar, man kan få lov at have. Det gule område er der, hvor personen har et overforbrug af alkohol uden at det endnu er blevet til et decideret misbrug. Når man er i det gule område mener forsvaret ikke, at alkoholforbruget endnu er begyndt at gå ud over arbejdet, men det skader forsvarets anseelse, og der skal gøres en indsats for at få personen tilbage på rette spor som er: Det grønne område. Her regner man personer, som har et normalt forhold til alkohol. Dvs. at indtagelsen sker lejlighedsvis og kun i begrænsede mængder - og slet ikke, når der er arbejdsopgaver forude. Det sidste er absolut accepteret i forsvaret, som indtager den holdning at: - Forsvaret anerkender alkohol som et middel, der anvendt under de rigtige former og til den rette tid kan være en socialt samlende og samarbejdsudviklende faktor. I sidste ende er det imidlertid op til det enkelte tjenestested at fastsætte en lokal alkoholpolitik.