Aalborg

Grønt flag

Grønt Flag – Grøn Skole er den danske udgave af Eco-Schools, en europæisk miljøundervisningskampagne, som fungerer i 19 lande. For at få Det Grønne Flag skal skolerne opfylde nogle krav, der dokumenterer deres engagement og miljøbevidsthed. Det grønne flag vajer over skoler, der har gjort miljøet til en fælles sag og har fået en plads i lokalsamfundet som en skole med visioner, holdninger og en grøn profil