Lokalpolitik

Grønt lys for alternativ varme

Kraftvarmeværk på Gjøl har fundet både penge alternativ varme.

GJØL:Gjøl Private Kraftvarmeværk er nu kun et skridt fra at kunne opføre et alternativt varmeværk, der skal give billigere varme til forbrugerne. Pengene er i hus, og byggegrunden er fundet. Således har fået værket fået de 8,8 mio. i støtte fra Energistyrelsen og EU, som de søgte om til et projekt, der skal omlægge kraftvarmeproduktionen fra naturgas til biomasse. Og økonomiudvalget har givet grønt lys til salget af byggegrunden til opførelsen af værket. Det eneste der mangler, er en miljøgodkendelse fra Energistyrelsen. - Projektet har været i tekninsk udvalg, hvor man har været positiv indstillet. Og hvis kraftvarmeværket får miljøgodkendelsen, så er vi parate til at sælge dem grunden og starte byggemodningen, siger borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). De 8,8 mio. kr. værket får i støtte, skal dække anlængsudgifterne. Grunden ligger i erhvervsomårdet på Drøvten på Gjøl omkring 100 meter nord for det eksisterende kraftvarmeværk. Formålet med projektet er at sænke varmepriserne med 25 procent, hvilket svarer til en årlig besparelse på cirka 2.000 kr. pr. husstand samt at reducere udledningen af CO2. Projektet går ud på at ombygge den ene af værkets to gasmotorer til forgasnings-gas fra træflis, og når den er funktionsdygtig, skal den anden gasmotor også ombygges til forgasnings-gas fra træflis eller biogas.