Lokalpolitik

Grønt lys for attraktivt boligområde ved Hanstholmvej

Politisk medvind til nyt attraktivt boligområde på skrænterne ved Hanstholmvej THISTED: I løbet af forsommeren ventes det, at byggeplanerne for et større areal ved Hanstholmvej og ned mod ådalen kan blive realiseret. Bag de flerårige planer står projektmanden Niels Færch fra Holstebro og murermester Karl Erik Jensen, Snedsted. Byrådet godkendte lokalplanforslaget kort før jul, og lokalplanen er i øjeblikket inde i en høringsfase. Når den er overstået, kan forslaget vedtages endeligt. Niels Færch regner ikke med, at høringsfasen vil give problemer, så han venter, at den endelige tilladelse kan være i hus om en tre - fire måneder. - Men det ligger fast, at det bliver et meget attraktivt boligområde, hvor vi vil indbygge mange spændende elementer, siger han. Tidligere har der været nævnt muligheden for at skabe en ny sø i ådalen, og Niels Færch kunne godt forestille sig, at der på hjørnet af Hanstholmvej og Over Engen blev skabt en helt ny kæmpehøj. På hjørnet ligger der i øjeblikket en ubeboet ejendom, som skal nedrives. På arealet bliver der plads til 30 parcelhuse samt 18 tæt-lave boliger. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Holm poul.erik.holm@nordjyske.dk