Lokalpolitik

Grønt lys for Fakta på Skagensvej

Flertal i økonomiudvalg bakker lokalplan op - mindretal siger nej

HJØRRING:Vejen er næsten banet for et nyt Fakta ved Brd. Hosbond på Skagensvej. Et flertal i økonomiudvalget siger god for den seneste lokalplan for området. Udvalgsmedlemmerne Jens Broen (K) og Kurt Mikkelsen (V) tager dog forbehold for lokalplanen. Jens Broen mener, at man bør vente indtil den store detailhandelsundersøgelse af hele kommunen ligger klar i dette efterår. -Jeg synes, at man bør klappe hesten, indtil den plan er færdig. Vi ved heller ikke, hvilke planer Hosbond har for værkstedet, som ifølge lokalplanen skal blive liggende på grunden. Det kunne være rart at vide, inden vi vedtager lokalplanen, siger Jens Broen. Han henviser i øvrigt til, at de trafikale problemer med en ny butik på stedet kun delvist er løst og ,efter hans mening, slet ikke med optimalt. Netop de trafikale problemer er hovedanken for Kurt Mikkelsen. - Butikken kommer til at ligge et skidt sted. Lige i nærheden af daginstitutionen Mariehønen og lige neden for bakken. Det er ikke godt rent trafikalt og derfor tager jeg forbehold, siger Venstremanden. De to politikere føjer sig dermed til rækken af borgere, der har gjort indsigelse mod butiksplanerne for Skagensvej 100. Naboer har tidligt peget på de trafikale problemer, som de, i modsætning til teknisk forvaltning, mener bliver store. Forvaltningen anslår, at man får cirka det samme trafikpres, som før, fordi Hosbonds bilforretning flyttes fra grunden, når Fakta rykker ind. Kun bilværkstedet bliver på stedet. SuperBest i Højene og købmanden på Grundtvigsvej mener, at det er helt unødvendigt med flere butikker i området. Afstanden mellem Fakta og SuperBest i Højene er 800 meter. Afgørelsen er nu op til byrådet. Lokalplanen behandles endeligt på næste byrådsmøde, som er 26. oktober.