Grønt lys for Gimle

{ AARESTRUP: Gregers Krabbe Friskole kan næste år drive børnehave. Sammenlægningsudvalget har godkendt planerne om at skolen overtager børnehaven ved skolen og aftalerne er nu på plads. Det betyder, at skolen har en såkaldt frikøbsret på en halv million kroner, mens bygningen skal tilbage til kommune, hvis skolen opgiver at drive børnehaven, som får navnet Gimle. Friskolen overtog den tidligere folkeskole i Aarestrup på lignende betingelser.