Grønt lys for import af affald

Der bliver ikke lagt bånd på AVV.

Affaldsselskabet AVV må gerne brænde affald fra andre kommuner end Hjørring og Brønderslev. Foto: Bent Bach

Affaldsselskabet AVV må gerne brænde affald fra andre kommuner end Hjørring og Brønderslev. Foto: Bent Bach

Affaldsselskabet AVV skal ikke nødvendigvis nøjes med at fyre med affald fra de to ejerkommuner, Hjørring og Brønderslev. Et flertal i byrådet har givet AVV grønt lys for, at der også kan køres affald til Hjørring fra andre kommuner, når selskabet får etableret en stor ny ovn. Flertallet vedtog, at kapaciteten på anlægget primært skal dimensioneres efter affaldsmængderne i ejerkommunerne, mens et alternativt forslag om, at der ALENE skal være kapacitet til affald fra ejerkommunerne blev forkastet. SF er meget skeptisk overfor de muligheder politikerne nu giver affaldsselskabet. - Det er en fribillet til AVV, som nu i højere grad kan begynde at drive forretning uden at kommunen har kontrol med det, sagde Bent Mikkelsen (SF), der også peger på de miljømæssige problemer i at køre affald over store afstand. Nyvalgt formand for AVV, Ole Ørnbøl påpegede, at der ikke var grund til bekymring, fordi politikerne i bestyrelsen nok skal holde et vågent øje med, hvad der foregår. Venstres tidligere formand for AVV Birthe Andersen: - I forvejen importerer selskabet affald - bl.a. sygehusaffald fra hele Nordjylland. Det her giver selskabet en fleksibilitet, som kan betyde billigere affaldsvarme til f.eks. Sindal og Vrå. Det er i forbindelse med planerne om en stor ny ovn til 400 mio. ketoner, at de fremtidige principper for import af affald skal fastlægges. Det har nemlig betydning for, hvor stor en ovn, der er brug for, og om kapaciteten i en ny ovn kan udnyttes fuldt ud. Direktør for AVV, Poul Berg har tidligere udtalt til NORDJYSKE, at der er gode muligheder for at hente affald andre steder, hvis der i Hjørring og Brønderslev ikke bliver affald nok til en optimal udnyttelse af den nye ovn. Det er Energistyrelsen, der nu skal sig god for, at AVV bygger den nye ovn