Lokalpolitik

Grønt lys for mere trafik på Fredensgade

Teknikudvalg har godkendt plan, der resulterer i langt mere trafik

Fre­dens­gade bli­ver ud­byg­get med en halv me­ter plus en me­ters for­tov for at kla­re den øget tra­fi­ka­le be­last­ning.Ar­kiv­fo­to: Claus Søndberg

Fre­dens­gade bli­ver ud­byg­get med en halv me­ter plus en me­ters for­tov for at kla­re den øget tra­fi­ka­le be­last­ning.Ar­kiv­fo­to: Claus Søndberg

ARDEN:I mere end én forstand er vejen til 32 nye byggegrunde ved Fredensgade i Arden by ved at være endeligt banet. På et møde i mandags sagde en enigt teknik- og miljøudvalg god for lokalplan 1.31, der gør det muligt at bygge 32 parcelhuse på et 5,6 hektar stort areal mellem Fredensgade og jernbanen. Udvalgsformand Elav Pinstrup (V) er tilfreds med afgørelsen. - Vi vil gerne sikre udviklingen i Arden, og vi er en lille smule trængte hvad angår byggegrunde i byen, så vi vil gerne have bygget ved Fredensgade, siger Elav Pinstrup og fortsætter. - Men selvfølgelig er vi betænkelige ved de gener det giver beboerne på Fredensgade. Der kommer mere trafik på vejen, men jeg håber, at det er til at leve med, udtaler Elav Pinstrup. Det er nemlig ad Fredensgade trafikken til det nye boligområde vil løbe. Forbedrer Fredensgade Udover, at der måske smart kan bygges på området, forstærkes asfalteringen på Fredensgade samtidig med at vejen gøres en halv meter bredere, så den bedre kan klare den øget trafikale belastning. Derudover etablerer kommunen en meter bredt fortov. Disse ændringer kommer efter protester fra vejens beboere, der både har lavet en underskriftindsamling mod lokalplanen af frygt for voldsomme trafikproblemer og deltaget i et borgermøde med Elav Pinstrup, for at give deres mening i sagen til kende. - Det er en forudsætning for udstykningen af de 32 grunde, at der er en ordentlig vej, fastslår Elav Pinstrup. En anden mulighed for at gøre planen mere spiselig for beboerne er, at dele grundene op i to adskilte enklaver, og lade trafikken fra den sydligste gå gennem Aagade. Derfor er der nu reserveret et areal hvor en eventuel vej kan anlægges. Kan bebygges til juni Teknik- og miljøudvalgets indstilling bliver behandlet til byrådsmødet 11. december, det allersidste i Arden Kommune. Godkendes lokalplanen af Byrådet, kan der højst sandsynligt bygges på grundene fra omkring juni måned, fortæller Elav Pinstrup. - Vi kan ikke garantere det, men jeg tror, at det nye teknik- og miljøudvalg i Mariagerfjord Kommune også er et fornuftigt udvalg og håber, at det vil følge vores indstilling. Hvis Mariagerfjord Kommune beslutter at dele byggegrundene op i to enklaver, kræver det en ny plan.