Lokalpolitik

Grønt lys for motorcykelværksted

LØNSTRUP:Plan- og miljøudvalget giver grønt lys for at der kan indrettes motorcykelværksted på Lønstrupvej 616 lidt udenfor Lønstrup. Der knyttes dog en række betingelser til tilladelsen: [ Der må ikke være oplag af uindregistrerede køretøjer på ejendommen. [ Eksisterende beplantning mod syd og vest skal vedligeholdes. [ En evt. oplagsplads indhegnes med et højt træhegn. [ Der kan ikke forventes tilladelse til en senere udvidelse af værkstedet. [ Der må ikke ske ændringer af de adgangsmæssige forhold. [ Motorcykelværkstedet etableres som en enkeltmandsvirksomhed. [ Reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. skal overholdes. [ Der må ikke opsættes skilte før der er meddelt tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Dispensation fra bebyggelsesprocent LØKKEN: Ejeren af et sommerhus på Drosselvej 2 i Løkken får dispensation til udvidelse af sommerhuset. Ejeren ønsker at udvide sommerhuset fra 40 til 50 kvm, hvilket er i strid med lokalplanen, fordi bebyggelsesprocenten overskrider de max. 10 procent, der er gældende i sommerhusområdet. Plan- og miljøudvalget ser dog ingen problemer i at give en dispensation.