Grønt lys for muslingefiskeri

Minister tillader muslingefiskeri i beskyttede områder i Limfjorden. Men det sker med grav om GPS-registering af fiskefartøjer.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) giver nu tilladelse muslingefiskeriet i de beskyttede Natura 2000 områder i Limfjorden for sæsonen 2011. Men det bliver med skærpede krav til fiskerne om GPS på fartøjerne og et nyt mere skånsomt fangstredskab. Bæredygtigt fiskeri Samtidig skal sigtet fremover være et mere bæredygtigt fiskeri. Omkring en tredjedel af muslingefiskeriet i Limfjorden foregik i 2010 i beskyttede Natura 2000 områder, og EU Kommissionen har påpeget, at Danmark risikerer en retssag, hvis der ikke tages tilstrækkelig hensyn til naturen. - Vi skal beskytte dyre- og plantelivet i Limfjorden. Og når EU-Kommissionen rynker på øjenbrynene over for fiskeriet i de beskyttede naturområder, så tager jeg meget alvorligt. Derfor stiller vi nu skærpede krav til fiskerne, så fiskeriet bliver mere bæredygtigt, mens vi samtidigt fastholder arbejdspladser i området, siger fødevareminister Mette Gjerskov. GPS-registrering Fartøjerne skal fremover være udstyret med GPS modtagere, der registrerer fiskernes position. Dermed kontrolleres det, at fiskeriet holder sig ude af sårbare områder. Samtidig skal fiskerne fremover bruge et nyt mere skånsomt fangstredskab til at skrabe muslingerne op. I sidste uge bebuede muslingevirksomgheden Vilsund Blue hjemsendelse af 20-30 medarbejdere på grund af råvaremangel.