EMNER

Grønt lys for omlægning af privat vej ved Asdal Hovedgård

ASDAL:Ejerne af Asdal Hovedgård har fået teknik- og miljøudvalgets velsignelse til at omlægge en del af den private fællesvej på strækningen over egen grund. Forslaget om omlægning af vejen har været annonceret i Hirtshals Avis, og desuden været til høring hos de berørte lodsejere. Der er kommet to bemærkninger til forslaget, og blandt andet på baggrund af disse, stiller teknik- og miljøudvalget en række betingelser for tilladelsen til vej-omlægningen. Blandt andet skal det nye stykke vej svare til den eksisterende vej mht. bæreevne m.v., og det skal aftales med naboen, hvor meget af den eksisterende vej, der skal bevares for at bibeholde indkørslen. Teknik- og miljøudvalget understreger, at omlægningen ikke må påføre kommunen omkostninger.