Børnepasning

Grønt lys for tilbygning til børnehaven Emilie

Ja fra økonomiudvalg til at erstatte midlertidig pavillon med permanent løsning

HJØRRING:Nu ser det ud til at børnehaven Emilie langt om længe kan slippe for sin pavillon. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at man bruger 75.000 kroner på projektering af en helt ny tilbygning på 225 kvm til erstatning for pavillonen, som arbejdstilsynet har kritiseret for dårligt arbejdsmiljø så sent som i år. Tilbygningsprojektet står på anlægsbudgettet i overslagsårene 2007-2010. Tilbygningen vurderes at koste 3,73 mio. kroner. Børnehaven har haft den midlertidige pavillon siden 1998 og har faktisk stået på tidligere Hjørring Kommunens renoveringsplan i adskillige år uden resultat. Med økonomiudvalgets grønne lys til projektering af en ny tilbygning, ser det endelig ud til, at der kommer skub i sagerne. Med en tilbygning på 225 kvm får Børnehaven Emilie et samlet areal på 512 kvm, hvilket svarer til nyere børnehaver med samme antal børn. Pavillonen er på 87 kvm. Hvis kommunen skulle opfylde de krav, som arbejdstilsynet har stillet om øjeblikkelige forbedringer ville det koste cirka 110.000 kr. Politikere og forvaltning mener, at det er bedre at sætte et helt nyt projekt på skinner, som en gang for alle løser problemerne. Arbejdstilsynet er kommet med påbud om væsentlige ændringer af lys, luft og støjforholdene i institutionen - både i den oprindelige børnehave og i pavillonen. Arbejdstilsynet har stillet krav om en plan senest 1. november.