Lokalpolitik

Grønt lys til 2002-regnskabet

Rimelig tilfredshed blandt de folkevalgte med millionplus på kontoen

DRONNINGLUND:- Alt i alt et tilfredsstillende regnskab, selv om noget kan gøres bedre. Sådan lød konklusionen fra borgmester Mikael Klitgaard (V), da han på byrådets aprilmøde i aftes lagde op til debat om det kommunale 2002-regnskab - for med de ovennævnte ord egentlig indledningsvis at opsummere den holdning, der i byrådet var til det regnskab, som kommunen og byrådet kom ud af 2002 med. Mikael Klitgaard kunne i forbindelse med sin indledende regnskabsredegørelse fortælle, at kommunen kom ud af 2002 med et plus på 11,426 mio. kr. Det er langt bedre end i 2001, noterede borgmesteren sig med med tilfredshed, men han påpegede tillige, at der i dette beløb også gemte sig godt fire mio. kr. i de decentrale puljer. Derudover kunne Mikael Klitgaard konstatere, at anlægssummen på små syv mio. kr. har reduceret rådighedsbeløbet, men da der samtidig var millionoverskud på både jordforsyningsområdet og det brugerfinansierede område, blev det reelle årsresultat på godt 6,8 mio. kr. - der efter en bortbarbering af de decentrale puljer resulterer i, at der med godkendelsen af årsregnskabet nu kan føres omkring to mio. kr. i kommunekassen. Efter Mikael Klitgaard fulgte Socialdemokraternes gruppeformand, Peer Thisted, op med en bemærkning om, at det hele tiden er vigtigt at holde gang i de kommunale hjul og at have et rimeligt økonomisk råderum, inden Bendt Danielsen (Borgerlisten) gentog et par bemærkninger, som både Mikael Klitgaard og Peer Thisted havde været fremme med. De gik på, at regnskabet var blevet hjulpet godt på vej ved, at byrådet i begyndelsen af 2002 optog et lån, som dengang røg direkte i kommunekassen, på små 15 mio. kr., ligesom også anlægsbudgettet og det kommunale serviceniveau var blevet reduceret i løbet af 2002. Samtidig pegede Bendt Danielsen på, at der i den kommende tid er udsigt til et nyt udgiftspres - svingende fra de voksende udgifter på voksenområdet via det stigende elevtal i folkeskolen til behovet for at skyde flere penge i vejvedligeholdelsen. SF's enlige byrådsrepræsentant, Benny E. Karlsen, fulgte derefter op med en bemærkning om, at de i byrådet denne gang havde været "heldige" med kommuneregnskabet, inden Kaj Frederiksen (Borgerlisten) føjede til, at kommunens nye rammestyringssystem ser ud til at virke. Det var i øvrigt også et område, der blev bemærket af Mikael Klitgaard, som roste medarbejderne i de kommunale institutioner for at have udvist økonomisk ansvarlighed efter at have fået et øget økonomisk ansvar i forbindelse med den udvidede decentralisering. Det sidste ord i regnskabsdebatten gik til Venstres politiske ordfører, Peter Bandholm, der slog fast, at det i en tid, hvor det bliver sværere og sværere at være kommune, gælder om at fastholde den samarbejdsånd, der p.t. er at finde i Dronninglund Byråd.