Lokalpolitik

Grønt lys til alu-vinduer men nej til garage-port i aluminium

SALTUM:Teknik- og Miljøudvalget i Pandrup Kommune har accepteret, at en sommerhusejer på Kordalsvej 113 har brugt andre materialer til sine vinduer end det lokalplanen foreskriver. En afgørelse som Grundejerforeningen Kordals Klit kan vælge att anke til Naturklagenævnet. Her er man nemligt imod at der er brugt andre materialer til sommerhusets døre og vinduer end træ, som er kravet ifølge lokalplanen. I stedet har byggefirmaet udført vinduer og døre i træ men med en udvendig belægning af mahognyfarvet aluminium. Udvalget har tidligere behandlet sagen og har haft den opfattelse at hvis ikke det kan ses, er der ikke noget til hinder for de alternative materialer. For at få syn for sagen, drog udvalget derfor på besigtigelse og mødtes med formanden for grundejerforeningen. - Man skal vide det, for at det kan ses, lokalplanen er over 30 år gammel og den tager ikke højde for, at der er kommet nye materialer. Derfor har vi sagt, det er i orden med vinduer og døre, men garageporten, der er lavet i aluminium skal udskiftes, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Søren P. Mortensen (S), der afviser, at det kan komme på tale pt. at ændre lokalplanen så den tager højde for nye byggematerialer. -hejlskov