Boligøkonomi

Grønt lys til boliger

Julefreden sænkede sig over byrådssalen, da et stridspunkt om kommunal støtte til 14 nye almene lejeboliger i Hune var på dagsordenen.

Tidligere har S og SF stemt i mod byggeplanerne, fordi man ønskede der både skulle være støttede og ustøttede boliger i det nye byggeri, men det har siden vist sig, at selskabet Lejerbo, der opfører boligerne, af princip slet ikke opfører ustøttet byggeri. Gruppeformand Ole Stavad (S) frafaldt kravet om afstemning, og der er nu grønt lys til at Lejerbo kan igangsætte detailprojektering af boligerne, som er specielt rettet mod seniorer. De bygges på grunden Vesterhavsvej 13-15, som Lejerbo nu har indgået købsaftale om. Tidligere var denne grund ikke til salg, og der var planer om at bygge på den modsatte side af vejen. Det viste sig dog at være problematisk på grund af ventilationsstøj fra det nærliggende bageri, men det er nu løst ved flytningen til nordsiden af vejen. Byggeriet ventes at koste 20,8 mio. kr.. Heraf udgør det kommunale indskud 1,5 mio. kr.