Lokalpolitik

Grønt lys til fornyelse af byen

Byråd sagde OK til byfornyelsesplaner

LØGSTØR:- Værsgo'. Så må I gerne gå videre. Det er meldingen fra byrådet i Løgstør til de ansatte på rådhuset, SBS Byfornyelsesselskabet og styregruppen, som arbejder med byfornyelse af Løgstør. Meldingen kom på et temamøde, hvor Susanne Aagaard fra byfornyelsesselskabet gjorde status og fortalte, hvor langt man nu er med planerne om byfornyelse. Byrødderne havde på mødet mulighed for at komme med det, man vel bedst kan betegne som politiske justeringer til byfornyelsestankerne. Ingen kom med forslag til ændringer. Derfor går styregruppen for byfornyelsen og embedsmændene samt byfornyelsesselskabet nu videre. Borgerne inddraget Det sker, efter at en række borgere har været inddraget i idéfasen omkring byfornyelsen. Der ligger nu fire konkrete projekter. Det er disse planer, som politikerne har givet grønt lys til at gå videre med. Ifølge borgmester Jens Lauritzen (V), der er formand for den styregruppe, som står i spidsen for byfornyelsesarbejdet, er køreplanen nu, at der først og fremmest skal arbejdes videre på det projekt, der hedder byens hus. Det er tankerne at indrette den gamle skole i Østergade i Løgstør til et samlingssted - eller borgerhus - for f.eks. foreninger. Styregruppens argument for at pege på den gamle skole er, at kommunen i forvejen ejer bygningen og derfor slipper man for at bruge af byfornyelsespengene til køb af en ejendom. Næsten halvdelen af byfornyelseskronerne er afsat til dette projekt. Nemlig 4,2 mio. kr. Scene Herefter kommer indretning af et torv med en scene på havnen, hvor kunstnerne holder til. SBS Byfornyelse har lavet en tegning for, hvordan dette torv kan indrettes. Ifølge Lauritzen er tredjeprioritet at få færdiggjort et projekt omkring Skoleengen i Løgstør. Dette friområde skal indrettes, så det trafikmæssigt aflaster Østerbrogade og samtidig kan være et friareal, hvor der f.eks. kan holdes byfest. Her blev der på temamødet fremlagt en skitse til, hvordan området kan se ud. Her er der blandt andet også tanke om en scene, men det skal nu blandt meget andet drøftes, om der skal være scene både på Kunsttovet og på Skoleengen. Der er afsat godt 2,2 mio. kr. til renoveringen Skoleengen. Det fjerde projekt er bedre sammenhæng mellem midtbyen og havnen via stier og passager. Der er ialt afsat omkring en halv snes millioner kroner til byfornyelsesarbejdet. Heraf kommer halvdelen fra staten. Arbejdet skal være gennemført om senest to et halvt år år for at statspengene kan blive frigivet.