Grønt lys til næste millionimnestering på Hals Skole

HALS:Som det var tilfældet i kulturudvalget, har nu også økonomiudvalget i enighed sagt god for det detailprojekt, der i et samarbejde mellem skolen og arkitekt Ebbe Schmidt Nielsen er blevet udarbejdet i forbindelse med tredje og sidste etape af Hals Skoles renovering. Det er et projekt til ialt 14 mio. kr. - fordelt med ni mio. kr. i indeværende budgetår og fem mio. kr. i 2006 - og forud for færdiggørelsen af detailprojekteringen fik skolen den politiske håndsrækning af byrådet, at der i forbindelse med den fore-stående renoverings-etape skal ske en opdeling af det p.t. samlede skole- og folkebibliotek. Det betyder for skolen blandt andet, at det nye skolebibliotek i forbindelse med den kommende renoveringsrunde kan flyttes over til hovedbygningen, hvor det i form af et media-tek får en fremtrædende og central placering i den "nye" Hals Skole. Samtidig giver opdelingen af biblioteksfunktionen mulighed for at samle hele naturfagsundervisningen i den nuværende biblioteksbygning. På et enkelt punkt var økonomiudvalget imidlertid ikke indstillet på at følge kulturudvalget. Det drejede sig om et ønske i sidstnævnte udvalg, hvor der blev bedt om at øremærke et eventuelt overskud efter den forestå-ende licitation til at renovere bad- og toiletfaciliterne i skolens eksisterende boldsal. Det vil økonomiudvalget ikke sige ja til.