Lokalpolitik

Grønt lys til naturcenter i mosen

Pengene til det nye naturcenter i Lille Vildmose er endelig sikret

DOKKEDAL:Byggeriet af et natur- og formidlingscenter ved den gamle Vildmosegaard sættes igang. Det besluttede kommunalbestyrelsen på et lukket byrådsmøde onsdag aften. Over 28 millioner kroner fra seks forskellige fonde sikrer, at planerne om det nye center endelig kan virkeliggøres på trods af, at der stadig mangler cirka otte millioner kroner. Projektet er beregnet til at koste cirka 36 millioner kroner i alt. - Vi har arbejdet for at få et center derude i mange år. Og nu, hvor vi er blevet udpeget som pilotprojekt til naturpark er det endnu vigtigere at få et sted, hvor områdets historie kan fortælles, siger borgmester Kristian Schnoor. Da projektet blev sat igang midt i 1990'erne besluttede byrådet, at centeret skulle finansieres på forhånd. - Det har været en lang og sej vandring, for man trækker ikke lige så mange penge op af jorden, men vi tror på, at vi har nået målet nu, siger Kristian Schnoor. De otte millioner, der stadig mangler, regner byrådet med at finde, inden projektet står færdigt. - Og hvis det ikke kan lade sig gøre, kan vi stadig nå at reducere i projektet. Men vi vælger at satse på det fulde projekt, siger borgmesteren. Inden byggeriet kan gå igang, skal de gamle driftsbygninger, hvor der blandt andet er et kartoffellager og produktion af spagnum, rives ned. De egner sig ikke som udstillingsbygninger, men stuehuset og staldbygningen i den gamle Vildmosegaard består. Det er usikkert, hvor lang tid der går, før de nye udstillingsbygninger kan tages i brug. - Jeg er bange for, at der går et år til halvandet, før det er helt færdigt. Det afhænger først og fremmest af, hvornår vi kan lægge byggeriet ud til licitation, fortæller Kristian Schnoor. Tegningerne af det nye natur- og fomidlingscenter ligger klart, og udstillingerne skal kun igennem mindre ændringer. Samtidig med, at byrådet erklærede projektet klar til byggeri, besluttede man at ansætte en ny centerleder. Han skal stå for hele processen fra byggeplads til Lille Vildmose Centret står færdigt. Udgifterne til lederens løn er beregnet i budgettet på cirka 36 millioner. Kristian Schnoor håber, at centerlederen kan blive ansat fra begyndelsen af det nye år.