Grønt lys til omstridt festfyrværkeri

HJALLERUP:”Politisk populisme” er reaktionen fra formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Dronninglund, Lars Schönberg-Hemme. Han er utilfreds med, at Brønderslev Kommune ikke vil gribe ind over for Danmarkshistoriens største fyrværkeri i Hjallerup. Modsat kommunen mener han, der er tale om en miljøsag, der kræver en miljøgodkendelse på grund forureningen fra de mange tungmetaller, der vil falde ned i forbindelse med affyringen. - Som jeg tolker Miljøloven kan kommunen godt vælge selv at gribe ind overfor arrangementer eller virksomheder, men man vil ikke gøre sig upopulær med store dele af befolkningen, siger Lars Schönberg-Hemme, der har tænkt sig at kontakte hovedkontoret for at rådføre sig med eksperter herfra om sagen. Ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), hverken kan eller vil kommunen stoppe fyrværkeriet. - Jeg har bedt forvaltningen om at undersøge, hvorvidt det er lovligt, og der er kommet et klart svar tilbage om, at der, i miljølovgivningen ikke er noget, der gør, at vi skal sige nej til det her arrangement, siger Karsten Frederiksen og tilføjer, at kommunen har været i kontakt med Miljøstyrelsen. - Og i det svar jeg har fået, er der ikke noget problem med tungmetaller fra de her raketter i en størrelsesorden, så der lovgivningsmæssigt er bevæggrunde for, at vi stopper arrangementet, siger Karsten Frederiksen. Rekordlang Omkring midnat torsdag fyres 55.000 raketter af og dermed er der tale om dobbelt så stort et fyrværkeri, som da Storebæltsbroen blev indviet. Fyrværkeriet kandiderer til en plads i Guiness Book of Records. Raketterne stammer fra et restlager, der ikke må sælges efter 31. maj. Derfor er det lidt populært sagt, en win-win situation, for LCH Import, som sponserer raketterne. Dels får publikum en på opleveren, føler direktøren for LCH Import, Lars Schou Hansen og dels bliver han en række besværligheder kvit. Den nye lovgivning betyder nemlig, at fyrværkeriet enten skal eksporteres, have ny mærkning eller i sidste ende destrueres. Og det er en kostbar affære, oplyser Ammunitionsarsenalet i Elling, hvor man er vant til at håndtere fyrværkeri, der skal destrueres. - Afbrændingen skal ske under kontrollerede former af hensyn til miljøforholdene, og det er rimelig dyrt at få det afbrændt afhængig af hvilken type fyrværkeri, der er tale om. Der er ikke rigtig nogle steder her i landet, der kan klare destruktionen. Derfor bliver det transporteret til det sted i udlandet, der kan gøre det billigst og mest miljørigtigt, siger arsenalchef, Søren Hansen.