Børnepasning

Grønt område ved butikscenter

LÆSERBREV

BYUDVIKLING:Jeg har på fornemmelsen, at der snart kommer fornyet debat om byggeri i Skørping Centret. Jeg vil her komme med mine tanker i den forbindelse. Det er vigtigt, at alle kommunens byer, også Skørping, er med til at gøre Rebild kommune til en attraktiv bosætningskommune. Når mulige tilflyttere ser på en by, ser de på mange forskellige ting. Jeg tror følgende tilbud er vigtige at have og udvikle, både for os der bor her nu og de der forhåbentlig kommer til. Pasningsmuligheder: Skørping har en velfungerende dagpleje. Det er dog svært at få ansat ny dagplejere, så nu laves der en midlertidig vuggestue, der senere afløses af en permanent vuggestue / børnehave. Skolen: Skørping Skole er i de seneste år blevet renoveret. Fritidsaktiviteter: Der findes et veludbygget idrætscenter / idrætsanlæg, der senest er udvidet med en ekstra hal og ny træningsfaciliteter. Der er mulighed for tennis, golf, ridning, cykling på såvel vej som i skov og mange mange andre tilbud. Kulturelle tilbud: Der findes rigtig mange kulturelle foreninger, der hver på deres måde bidrager til et rigt kulturliv. Rammerne findes blandt andet i Kinorevuen, på Kulturstationen, og i ungdomshuset. Byggemuligheder: For at der er ”kunder” til alle disse aktiviteter, og ny ildsjæle med gode ideer til at udvikle dem, skal det være muligt at bosætte sig i byen. Lige nu er det muligt at købe en byggegrund. Her er opgaven for byrådet og byens borgere at finde ud af, hvordan byen skal udvikle sig i de kommende år. Og så til det det drejer sig om lige nu. Indkøbsmuligheder: I dag findes der i Jyllandsgade flere mindre specialforretninger, men i Jyllandsgade kan der ikke etableres lidt større forretninger. Efter offentlig høring og gennemgang af de indkomne kommentarer har jeg, sammen med 22 andre, stemt for en ny lokalplan med et gammelt og et nyt byggefelt i butikscentret. Byrådet har nu prissat byggefelterne og de sættes så til salg. Om en eller begge rent faktisk bliver solgt, kan ingen vide, men skulle de blive solgt og bebygget, vil der stadig være rigtig gode muligheder for at lave et godt rekreativt område mellem butikscentret og Kulturstationen/Ungdomshuset til glæde for begge parter, byens nuværende og kommende borgere og dermed Rebild kommune.