Lokalpolitik

- Grønt Råd bør være politisk uafhængigt

RÅD:Jammerbugt Kommunes udvalg for teknik og miljø har sagt god for oprettelsen af et Grønt Råd med 12 medlemmer. Udvalgets sammensætning er således: Formanden for teknik- og miljøudvalg, teknisk direktør, naturvejleder, landbrugsorganisationen, Danmarks Naturfredningsforening, turistforeningen, erhvervsforeningen, vandværket, Miljøcenter i Aalborg, Thy Statsskovdistrikt og Nordjyllands Statsskovdistrikt. Teknik og miljøudvalget har med andre ord på forhånd udpeget 11 af pladserne i rådet. Endelig kan den sidste plads gå til en af de mange andre organisationer citat: eksempelvis spejderforbund, orienteringsløbere, vandrelaug, lystfiskere, ornitologer og campister. Venstre gik til valg på at man (citat fra Venstres valgprogram): ”vil sætte borgeren i centrum og i et tæt samarbejde og en reel dialog skal vi sammen sikre en dynamisk udvikling både hvad angår nærdemokrati og brugerdemokrati”. Grønt Råd er i sin yderste konsekvens et tydeligt eksempel på Venstres centralistiske tankegang. Eller sagt med andre ord - berøringsangst for at møde den ukontrollerbare dialog. Dernæst er det hensigten at Grønt Råd skal rådgive politikerne. Hvad laver så Venstres politiske miljøforkæmper Otto Kjær Larsen (OKL) i udvalget? Var rådet ikke bedre tjent med at være politisk uafhængigt? Jeg synes det var bedre om Venstre med hr. OKL i spidsen havde taget turen til Vejle for at kigge på deres rådgivende organ indenfor området. Her har man i den gamle Vejle Kommune etableret et Grønt Forum, som består af alle foreninger, der har interesser på miljø-, energi-, eller naturområdet. Medlemskabet er gratis, og ud af medlemmernes midte vælges Grønt Forums koordineringsudvalg, der er en slags bestyrelse valgt af de foreninger, der kommer på årsmødet. Grønt Forum har en samarbejdskontrakt med kommunalbestyrelsen, der blandt andet nøje beskriver i hvilke sager udvalget skal høres, inden der træffes politiske beslutninger. Grønt Forum er forpligtet til at skabe grønne aktiviteter og støtte nye initiativer økonomisk. Erfaringer fra Vejle viser at der derved skabes en klar bevidst strategi og handleplan indenfor de grønne områder og som strækker sig lige fra overordnede politiske beslutninger til fællesaftaler om bedre kostpolitik i klubhusenes cafeterier. Men måske skal vi bare være lykkelige og så glemme alt det her om borgerinddragelse, for som det understreges, så er det ikke et lovkrav at kommunen skal oprette Grønt Råd, men Jammerbugt Kommune har besluttet at sådan skal det være. Eller måske må man bare konstatere at hr. OKL"s jagtinstinkt er gået for vi(l)dt.