Lokalpolitik

Grønt Råd er uden arbejde

AABYBRO:Det er blot blevet til et enkelt møde til det nyligt oprettede grønne råd i Aabybro Kommune. Og rådet har ikke en gang konstitueret sig endsige fundet sine arbejdsopgaver endnu, og det mener Jørn Baandrup er meget forkert. Han opstillede for Det Radikale Venstre til valget til Jammerbugt Kommune og har tidligere fulgt og kritiseret Aabybro Kommunes gøren og laden på affalds- og miljøområdet. Jørn Baandrup pålægger borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) ansvaret for det grønne råds arbejdsløshed. - Der har været et opstartsmøde i november, siden er der ikke sket noget, og politisk bliver der ikke sat ressourcer af til rådet, siger Jørn Baandrup. - Jeg har tilbudt min hjælp til opstart af rådet, men det vil man ikke have. Jeg har en mistanke om, at intentionen er at få nedlagt rådet igen, siger han og kritiserer også rådets sammensætning. - Det er folk fra blandt andet borgerforeninger, som ikke har forstand på arbejdet i et grønt råd, mener Jørn Baandrup. Ole Lykkegaard Andersen erkender, at det kniber med ressourcerne, men afviser, at der skulle være intentioner om at få rådet nedlagt hurtigst muligt. - Det er rigtigt, der kun har været et enkelt møde 30. november. Der var et ønske fra medlemmerne om at få præciseret sine arbejdsopgaver, derfor fik forvaltningen til opgave at indhente informationer og erfaringer fra andre steder, oplyser borgmesteren.Det var så planen, at næste møde skulle holdes i slutningen af marts, men det er ikke blevet opfyldt. - Det er et spørgsmål om ressourcer. Der er andre ting, som presser sig på. Den pågældende medarbejder skal også arbejde med kommunesammenlægning og ikke mindst udarbejde nye lokalplaner, som er et travlt område for tiden, selv om vi endda har ansat en ekstra medarbejder til det, siger Ole Lykkegaard Andersen. Han oplyser at medlemmerne af rådet er repræsentanter fra bl.a. landbruget, borgerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, spejder og vandværker. Og så lover han i øvrigt, at det grønne råd vil blive samlet til et møde inden sommer.