Grønt Råd hvert kvartal

Rådet har ikke høringsret over for kommunen, men er et informationsforum for såvel kommunen som de deltagende naturorganisationer.

Det Grønne Råd i Rebild har besluttet, at det mødes hvert kvartal. Sidst har rådet holdt møde i Bælum Skovpavillon med besøg i blandt andet kommunens største skov, Bælum Sønderskov. Næste møde er 9. september om kanosejladsen på Lindenborg Å, oprettelsen af et vandløbslaug, en ophalerplads før Ll. Blåkilde, køre-rideruter og en ny gasledning gennem Himmerland. Det Grønne Råd består af Per Henriksen, jagtforeningerne i Rebild kommune, Randi Stub Petersen, Friluftsrådet, Søren Kjær, Skov- og Naturstyrelsen Himmerland, Michael Wulff, Danmarks Naturfredningsforening, Arne Jensen, Rebild Turistforening, Henrik Thorlacius-Ussing, Lindenborg Gods, De private skovejere. Frank Jeppesen, Dansk Ornitologisk Forening, Gert Fischer, formand for teknisk udvalg, Jan Koch Nielsen og John Mønsted Jensen, miljøafdelingen, Rebild kommune, Jens Kristoffersen, Landbrugsforeningerne, Laust Krejberg, Vandløbslauget for Rebild kommune, Erik Busk, Lystfiskerforeningerne. Rådet vil på sit fjerde møde i år til december blandt andet drøfte genskabelsen af Juelstrup Sø vest for motorvejen ved Støvring.