Grønt råd nedlagt

TOLNE:Mange områder blev berørt, da Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Sindal Kommune forleden holdt årsmøde i glassalen ved Tolne Skovpavillon. Formanden, Erling Christensen, fortalte tilhørerne, at man var gået aktivt ind i Agenda 21-arbejdet, som bl.a. handler om at mindske miljøbelastning og ressourceforbrug samt fremme af bæredygtig udvikling og biologisk mangfoldighed. - I udkastet til Strategi for Agenda 21 lå der en opfordring til at deltage i en følgegruppe, hvor interesserede borgere kunne give bidrag til Agenda 21 arbejdet. Det var derfor naturligt, at Sindals lokalkomite tilbød at deltage og med den baggrund besluttede Det Grønne Råd at lægge kræfterne over i følgegruppen og dermed nedlægge rådet, fortalte Erling Christensen. Formanden kom også med eksempler på, hvad man konkret har gjort for miljøet lokalt i form af indsigelser mod lastbilophug og etablering af læbælte bestående af lettere forurenet jord. - Et DN-arrangement, i form af en naturtur, er stadig et godt trækplaster. Derfor ser vi stadig god tilslutning til vores ture. I år drejede det sig om 3 ture: Nattergalturen i Måstrup mose med over 100 deltagerere, gennemført med Jørgen Stubgård og Lars Nørgård, og Klosterskovturen, en naturhistorisk tur med Niels Regner Sørensen som leder og endelig svampeturen, lød det fra DN-formanden. tn