Lokalpolitik

Grønt søområde genopstår i Stenild ANLÆG: Efter tre års utålmodig venten er de nødvendige tilladelser på plads for den selvbestaltede arbejdsgruppe

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Et gam­melt foto af yng­re be­boe­re ved søen i Sten­ild. Fra ven­stre In­grid Niel­sen, Dag­mar Pe­der­sen, Ber­tha Niel­sen, Edith Niel­sen og Sig­ne Pe­der­sen samt i front Ruth Niel­sen. In­grid, Ber­tha og Edith var søst­re og bo­ede på går­den Sø­vej 8 med have di­rek­te ned til søen. Søst­re­ne Dag­mar og Sig­ne Pe­der­sen bo­ede i Bor­ger­ga­de 21 og var i fa­mi­lie med Ruth Niel­sen i front. Alle pi­ger på nær In­grid Niel­sen er iføl­ge lokale be­boe­re i Sten­ild nu døde. Fle­re af pi­ger­ne på fo­to­et er gam­le barndomsveninder til Eli­sa Mad­sen, æld­ste med­lem af sø­grup­pen.

STENILD:En stor langarmet gravemaskine har nogle dage huseret i den gamle branddam i Stenild med at grave det tykke lag af mudder på bunden op og placere det i et jævnt lag på det omgivende græsareal. Anlægsarbejdet er egentligt sket med over tre års forsinkelse, for allerede i efteråret 2003 samlede en gruppe af lokale borgere på knap 10 personer sig i en arbejdsgruppe, hvis opgave det har været at få mudderet væk og etablere er rekreativt grønt miljø omkring søen. - Siden vi søsatte projektet har vi nemlig måttet vente lang tid på at få alle de nødvendige tilladelser fra mange forskellige offentlige instanser helt på plads, både det tidligere Nordjyllands Amt, Nørager og Rebild Kommune samt Danmarks Naturfredningsforening, forklarer Torben Mikkelsen som talsmand for søgruppen. Den hører ind under Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening, hvor han også er formand i øjeblikket. Ansøgninger om støtte Sideløbende med at få de mange tilladelser til anlægsprojektet endeligt på plads har arbejdsgruppen også søgt både kommunen, fonde og andre potentielle bidragydere om økonomisk støtte til realiseringen af søprojektet. Nørager Kommune har tidligere bevilget 39.00 til gravearbejdet. - Og lige så snart jeg forleden en tidlig morgen fik besked fra formanden for teknik- og miljøudvalget, Gert Fischer om, at alle nødvendige tilladelser nu var på plads og Rebild Kommune havde givet grønt lys for de 39.000 kroner i støtte, ringede jeg til det lokale entreprenørfirma, vi har indgået forhåndsaftale med om arbejdets udførelse, og gav dem besked på at gå i gang med gravearbejdet hurtigst muligt, tilføjer Torben Mikkelsen. Og entreprenørfirmaets langarmede gravemaskine har virkelig været på arbejde i Stenild, for det tykke lag mudder har med de tre års uventede ventetid været tæt på at mudre hele søen til. På samme tid bliver søen efter amtets accept også udvidet mod vest med knap 300 kvadratmetre, hvilket på samme tid har givet mulighed for anlæg af en lille tange ud i søen. Her har søgruppen planer om at placere blandt andet landsbyens traditionelle sankthansbål fremover. Derimod har amtet ikke accepteret et ønske om en reetablering af de nuværende delvis ødelagte stendiger langs søbredden udført med kampesten. Buske og træer fra fond Ud over de 39.00 kommunale kroner i støtte til gravearbejdet med mere har Sparekassen Hobro doneret 5.000 til søprojektet. En lokal landmand, Karsten Mikkelsen, har lovet at sponsorere nyt græs på det areal omkring søen, hvor der opgravede mudder nu er udlagt. En beboer med have direkte ned til søen arbejder på den lokale afdeling af virksomheden Grundfoss, der har lovet at donere en pumpe til det planlagte springvand ved landsbysøen - Og fra Fonden For Træer & Miljø har vi fået tilsagn om at de vil donere de træer, buske og stauder, der efter planen skal være med til at skabe et rekreativt miljø omkring søen. Det bliver så op til os i søgruppen og andre lokale frivillige selv at plante disse på et senere tidspunkt af året. Det ser jeg dog ikke som et problem, fordi borgerne i byen altid er villige til at stille op og hjælpe, understreger Torben Mikkelsen. Og søgruppen fortsætter sideløbende med at sende ansøgninger til forskellige fonde for at få flere penge i støtte til hele søprojektets realisering, så lokale borgere på sigt kan få et nyt rekreativt område som alternativ til den populære kultur- og naturlegeplads andetsteds i Stenild.