Naturkatastrofer

Grønt søområde skal genopstå

Arbejdsgruppe i Stenild vil rense søen op for mudder og etablere rekreative omgivelser

STENILD:Det tykke lag af mudder på bunden af søen i Stenild skal renses op hurtigst muligt, hvis det står til en kreds af beboere omkring søen. De har etableret en arbejdsgruppe under Stenild Foredrags- og Aktivitetsforening, der allerede er langt med planer om at omdanne området omkring søen til et rekreativt område til glæde for landsbyens borgere. - Det haster efterhånden at få søen renset for mudder. I modsat fald mudrer den helt til inden for et par år, forudser Torben Mikkelsen, der er talsmand for arbejdsgruppen på knap ti personer. Ældre beboere i Stenild, blandt dem Elisa Madsen i arbejdsgruppen, kan huske, da det grønne område omkring søen på Søvej var et samlingspunkt for landsbyens beboere i alle aldre. Siden har blandt andet træbevoksningen og ukrudtet langs søkanten fået lov til at vokse uhæmmet, så det ind imellem kan være svært at få øje på den idylliske sø. Alternativ til legeplads Stenild kom i 2001 for alvor på landkortet i landsdelen, da den blev udnævnt som årets børneby i Nordjylland. En vægtig årsag til hæderen var etablering af en stor kultur- og naturlegeplads. - Med over 4000 årlige besøgende udefra samt lokale brugere er legepladsen indimellem næsten ved at drukne i sin egen succes, erkender Torben Mikkelsen. Denne succes er også noget af baggrunden for, at den frivillige arbejdsgruppe vil forsøge at etablere et alternativt sted for landsbyens beboere i alle aldre. Ansøgning om støtte Arbejdsgruppen har allerede sendt en ansøgning til Nørager Kommune, hvori de beder om økonomisk bidrag til at realisere deres store planer for søområdet. Udvalget for teknik og miljø har i første omgang besluttet, at ansøgningen afventer en samlet vurdering af aktuelle byforskønnelsesprojekter. Disse er i øjeblikket ved at blive nærmere beskrevet i landdistriktpolitikken for en række landsbyer. - Hvis vi i arbejdsgruppen ser bort fra den nødvendige frivillige arbejdsindsats for at realisere projektet, så arbejder vi med et samlet budget på 320.000 kroner. Maskiner til oprensning af den omkring 20.000 kvadratmeter store sø for den halve meter tykke lag mudder på bunden er en af de store udgifter og skal efter vores planer udføres som det allerførste i projektet, forklarer Torben Mikkelsen. I planerne for genetablering af søområdet i Stenild indgår også en påtrængende udskiftning af sikkerhedshegnet omkring søen, en udtynding og oprydning af det eksisterende hegn inklusiv fældning af nogle træer. I planerne indgår også reetablering af de nuværende rækker af kanter af kampesten langs søbredden, anlæg af bede med forskellige buske og blomster samme sted og anlæg af et stort rododendronbed i den østlige del af søanlægget. - Ud over det har vi planer om placering af et springvand midt ude i søen og opstilling af forskellige legeredskaber og borde og bænke i området. Totalt er det et dyrt projekt, som vi i arbejdsgruppen også håber kan være med til at gøre Stenild til et attraktivt sted også for tilflyttere, understreger Torben Mikkelsen.