Grønt tilbud til demente

AALBORG:Mennesker under 65, som lide af demens, får nu mulighed for at gøre brug af et såkaldt "grønt tilbud". Tilbuddet går ud på at give mennesker med demens en mulighed for at opleve de forskellige årstider og et samvær i omgivelser, der styrker de mentale, fysiske og sociale færdigheder. Det grønne tilbud vil være i huset "Houstrupgård", der ligger i HammerBakker, som Ældre- og Handicapforvaltningen har lejet fra i dag. Tilbuddet er et supplement til de øvrige tilbud, som kommunen og amtet har for yngre mennesker med demens.