Grønthøster kørt hen over budget

- Træls at skære to procent af alle områder, men vi er fælles om ansvaret for det, lød det i byrådssalen.

Forældre og dagplejerepræsentanter demonstrerede deres bekymring over grønthøstermetoden, da politikerne gik til møde. - De små kan jo ikke selv tale deres sag, forklarer Gitte Nesgaard Pedersen (tv) Inge Pedersen fra Socialdemokraterne (th). Foto: T

Forældre og dagplejerepræsentanter demonstrerede deres bekymring over grønthøstermetoden, da politikerne gik til møde. - De små kan jo ikke selv tale deres sag, forklarer Gitte Nesgaard Pedersen (tv) Inge Pedersen fra Socialdemokraterne (th). Foto: T

Hvor sjovt er det lige at køre grønthøsteren hen over stort set alle områder i et budget for at finde de nødvendige penge til at drive forretningen Jammerbugt Kommune? Ikke ret sjovt, skal man tro politikerne i byrådssalen, men alligevel står alle 27 bag det nu vedtagne budget for næste år. - Det er træls at skære to procent af alle områder, men vi tager et fælles ansvar for det, som Lars Holt sagde på Venstres vegne. - Nu er vi nødt til at se på strukturer for at finde større klumper næste gang, og det arbejde begynder hurtigt, så det kan virke delvist i 2012 og slå helt igennem i 2013. De strukturer, Lars Holt henviser til, er skrevet ind i budgetaftalen, og det er i første omgang inden for tandplejen, børnehaverne, materielgårdene, plejecentrene, turistkontorerne, beredskabet og handicapområdet. - Til gengæld kan vi fastholde en uændret skat, og det er godt, tilføjede han. Når det grønthøsterramte budget er acceptabelt for alle parter, er det netop fordi alle har fået enkelte mærkesager igennem. - Det er positivt, at der er sat en million af til at forbedre indskolingen og til arbejdet med inklusion i folkeskolen, fremhævede Ole Stavad på Socialdemokraternes vegne. Han nævnte også puljen til forbedring af ældres sundhed, bibliotekernes ekstra åbningstid i alle fire byer, ældres mulighed for at bytte sig til ydelser inden for tidsrammen, og ikke mindst nye investeringer på teknisk udvalgs område, der har været hårdt ramt af to strenge vintre med store udgifter, der konsekvent er hentet fra asfaltkontoen. - Hvis sådan en vinter kommer igen, har vi aftalt, at udgiften skal tages op særskilt, forklarede han. - Vi undgår i det hele taget massakrer på enkeltområder, som vi før har set, og vi har fået et budget, der rækker fremad, pointerede Ole Stavad med hentydning til de forestående strukturforbedringer. Erik Ingerslev (SF) var især glad for at ideen med at flytte småbørn på to år og ni måneder fra dagpleje til børnehave var taget helt af bordet, og at forældrebetalingen til SFO ikke bliver sat op. - Og så er det godt, der kommer gang i planerne om en ny skole i Aabybro, tilføjede han. Der er nemlig sat penge af til et forprojekt næste år, men placeringen af en ny skole er ikke aftalt. Det skal blandt andet et borgermøde 16. november være med til at afgøre. Steen Andersen (UP) var utilfreds med, at ikke hele besparelsen på skoleområdet som følge af den nye struktur var sendt retur til skoleområdet, som politikerne ellers havde lovet. Han blev belært af borgmester Mogens Gade (V) om, at 2012 er et år med særlige udfordringer på grund af et stort skatteefterslæb på 55 mio. kr., og derfor har man beholdt noget af provenuet i kassen. - Der er ingen der har taget det, pengene er der stadig til 2013, fastslog han. Teknisk udvalgs formand Jens Chr. Golding understregede, at en nedskæring på 500.000 kr. på de grønne områder vil kunne ses, men at der til gengæld nu bliver penge til at vedligeholde veje, fortove, til nye cykelstier og ikke mindst til at forbedre Øland-Gjøl dæmningen. - Og så vil vi revurdere gadelysene på skoleveje uden for byerne, lovede han.